Dette kunne være din reklame
KVÆG

Jysk

Jysk Kvæg

kongepraemiejyskekoer-00.jpg Uidentificeret billede af jysk ko, der ved en landmandsforsamling har fået kongepræmie    

 

 

Jydsk Kvæg            Kvæg af Jydsk Race/                               ”Jysk Kvæg               SDM-1965
Historisk                Sortbroget Jydsk Malkerace, SJM               Det grå kvæg         Hollandsk Kvæg               
oversigt                                                                             m. flere farver

 

 

                                                          Racens historie, kort
                                                          Dansk og engelsk

 

                                                          Egenskaber

 

                                                          Eksteriør
                                               -          beskrivelser                   

                                               -          fotos/illustrationer
                                                          gamle og nye

 

                                                         Naturpleje
                                              -          Himmerlandske Heder

                                                         Fredet landskab, planter og dyr
                                                         Natura 2000.


 

”Westergaard”, Bjergby                                                                                                  Naturpleje -  Nicheproduktion
Fam. Westergaard, 6. generation med                                                                           Himmerlandske Heder
Jydsk Kvæg.
Deres besætning, efterår 2005.

 

 

 

haraldbranth1894-01.jpg "Ungkvægsamling" fra Sønder Elkjær ved Landmandsforsamlingen i Randers i 1894

sortbroget dansk malkerace ca 1960

Sortbroget Dansk Malkerace blev dannet i 1949, hvor man samlede det gamle sortbrogede jyske kvæg og det sortbrogede hollandske kvæg i Danmark under betegnelsen Sortbroget Dansk Malkekvæg. Sortbroget kvæg fra andre lande kunne dog også komme under denne racebetegnelse og blive optaget i den danske stambog. (Foto fra "Koen" Kvæget i dansk landbrug. Redaktion Kai Johansen m.fl. Odense.. u.å. (ca 1960)

[Fra Møller Holsts Landbrugsleksikon ca 1880]
Af Danmarks kvægracer er det jyske eller sortbrogede danske kvæg det i hensyn til herkomst mest ublandede. Det har, som navnet antyder, hjemme på den jyske halvø; det er muligt, at landets første nybyggere har benyttet dets forfædre som husdyr, og såfremt tamkvæget stammer fra uroksen, er det heller ikke udelukket, at der i Danmark, hvis tørvemoser er rigt på skeletter og skeletdele af bos primigentus, har fundet tæmning af okser sted - men i øvrigt kender man ikke synderlig til det jyske kvægs forhistorie og herkomst. Kun så meget er vist, at det er beslægtet med de andre nordeuropæiske lavlandsracer, såsom det hollandske kvæg (derom vidner hovedskallens form), og at kvæget i Jylland allerede fra gl. tid af, også uden for Danmarks grænser og navnlig i Tyskland og England, har kunnet glæde sig ved et vist ry for sine gode egenskaber. Dengang var det især søgt, fordi dets kød var særdeles godt, og der er ingen tvivl om, at de jyske landmænd allerede i umindelige tider har lagt vægt på og har forstået at producere slagtekvæg, der var forholdsvis godt og svarede til tidens fordringer. Men med 19. århund. begynder disse fordringer at sige, og da man dengang mente, at det jyske kvæg ikke var godt nok i sig selv, søgte man, navnlig i 1820erne at forbedre det ved krydsning med forskellige fremmede racer, såsom kvæg fra Schweiz, Tyrol, den hollandske marsk og England. Disse forædlingsforsøg fik dog kun en kort levetid, fordi der rejste sig mange ivrige forsvarere for den jyske races bevarelse og forbedring ved selv. Senere har den jyske races selvstændige beståen atter gentagne gange været truet - man indførte f.eks. i 1840erne en del Ayrshire-kvæg til SKanderborg amt og i 1850erne Galloway-kvæg til RIngkøbing amt, ligesom der også kom en del østfrisisk og hollandsk kvæg til Jylland; men ingen af disse racer fik blivende betydning. For tiden findes der dog en del hollandsk kvæg i de sønderjyske landsdele.
Ved midten af 19. årh. var det jyske kvæg en mellemform, hverken en udpræget malkerace eller en decideret federace. Det var tilsyneladende en udmærket race, hvor man, som i Jylland, lagde stærk vægt på opdrætning af handelskreaturer - stude til fedning, kvier til malkebrug - men i øvrigt også selv drev studefedning og mejeribrug. Man prøvede på at udvikle racen yderligere for at få den endnu bedre egnet i disse retninger, men opgav det igen. SÅ forsøgte man at spalte racen i 2 typer, en kødtype og en malketype. I sidste halvdel af 19. årh. var der ved landmandsforsamlingsdyrskuerne en afdeling for hver af disse former. Fedetypen, som kaldtes "det mere tætte slags" er imidlertid nu forsvundet fra såvel dyrskuerne som avlen. Der var ingen betingelse for at oparbejde en sådan race. Fedeanlægget har ikke været så stærkt udtalt, at det "tætte" kvæg kunne konkurrere med korthornet, som første gang indførtes til landet i 1860erne. De jyske kvægopdrættere har heller ikke kunnet finde sig i, at malkeevnen reduceredes til et rent minimum, og naturforholdene i Jylland er ikke så gunstige, som  de må være, for at det skal lykkes at skabe højt kultiveret kødkvæg. Det gik langt lettere med at udvikle racen til en malkerace. De anlæg, den oprindelige race besad, såvel som de forhold, dyrene levede under, passede bedst til dette formål. Interessen for  udvikling af en yderig malkerace øgedes også stærkt i den periode, hvor kødpriserne dalede, medens mæleriprodukterne steg i pris. Det var også malkekvægsavlere, som især støttedes fra de ledendes side. - Det jyske Kvæg er middelstort, ganske typisk malkekvæg med passende fremtrædende malkepræg. Løden er overvejende sortbroget, undtagelsesvis gråbroget. Der sættes pris på, at haledusk, ben og den nederste del af brugen er hvid samt på, at der er 2 hvide bælter, det ene ene på brystets forreste del og et stykke af boven, det andet i flanken og hofteregionen. Legemsvægten for harmonisk byggede, veludviklede køer svinger mellem 350 og 500 kg, alt efter ernæringsforholdende på opdrætningsstedet. Racen har ikke så stor udbredelse, som den har haft; navnlig er det gået meget tilbage for den i Vest- og Sydjylland. I den østlige del af Nordjylland samt i Midtjylland har den klaret sig bedre. I Århus, Randers, Ålborg og Hjørring amter findes langt de bedste besætninger af ren jysk afstamning; i Viborg og RIngkøbing amter er bestanden stærkt blandet, og i Ribe, Vejle og Thisted amter samt i de sønderjyske landsdele er det jyske kvæg afgjort i mindretal.

  

 

 © • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail