Dette kunne være din reklame
KVÆG

Lokalhistorisk kostaldkaffe i Torben og Kirstens jerseystald

Af Hans Nørgaard

Mandag den 19. juni 2006 arrangerede Egebjerg lokalhistoriske Forening en historisk byvandring i den lille sydfynske landsby Rødme. Aftenen begyndte og sluttede ved Torben og Kirsten Hansens nye jerseystald. Rødme er nævnt første gang for 536 år siden og har så langt tilbage kilderne dokumenterer talt 7 gårde. Byen har endnu sit bylav med det årlige "tinggilde" = tiendegilde, hvortil mekanikeren bidrager med en flaske brændevin for leje af et stykke byjord. Landgildet fra byens først kendte gård viser, at husdyrproduktion (kvæg og svin) i alle årene har været en vigtig del i beboernes liv. Byen har endda i perioden fra 1880-1902 haft sit eget private mejeri, der behandlede mælken fra de to godser Nielstrup og Løjtved. Flertallet af gårdene sluttede dog op omkring sognets andelsmejeri. Omkring 1. verdenskrig var der ca 185 stk kreaturer på de 7 gårde, hvortil kom 10 tyre, 40 heste, 15 får ligesom der årligt produceredes ca 225 fedesvin til det nærliggende svineslagteri.

Da Danmark tilsluttede sig det europæiske fællesskab i 1972 var der endnu kvæg på de 3 af byens gårde, i 2006 er den ene kvæggård omlagt til en moderne svinebedrift, mens Torben og Kirsten Hansen har valgt fortsat at satse på kvæget. Lige før kaffen blev indtaget på fodergangen foran køerne tog jeg et par fotos.

roedmemaj2006a.jpg

roedmemaj2006b.jpg

roedmemaj2006c.jpg

roedmemaj2006d.jpg

 © • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail