Dette kunne være din reklame
KVÆG

Koslægtsforskning

Af Hans Nørgaard

Når jeg går en tur i marken for at være sammen med min lille flok jerseyer, bidrager det til glæden, at jeg hjemme i skuffen har fuld styr på dyrenes afstamning. I 1973 havde jeg fået udarbejdet min egen anetavle  www.fynhistorie.dk/lok-foren/slaegt/hans-noer/aner1.htm og www.fynhistorie.dk/lok-foren/slaegt/hans-noer/jyske-rødder.htm  og 15 år senere tog jeg så fat på mine køers stamtræ. Det viste sig at der var tre kofamilier, som jeg ved hjælp af mit eget materiale fra kontrolforeningen kunne føre tilbage til det tidspunkt, hvor de var indkøbt til besætningen. Herefter gik turen til Odense, hvor man på kvægbrugskontoret opbevarede de årlige stam- og ydelsesoplysninger fra alle fynske kontrolforeninger. http://www.daic.dk/kvaeg.php?page=index&id=479 Et bind pr år fra hver kontrolforening med oplysninger om hver enkelt ko i det fynske, der var med i ydelseskontrolforeningen. Via dette materiale kunne jeg for de ko-familiers vedkommende komme tilbage til begyndelsen af 1950'erne. For den sidste ko-families vedkommende fulgte der stamtavle med ved købet. Her kunne flere køer findes i den trykte jerseystambog, endvidere kontaktede jeg de tidligere ejere af denne ko-familie, i alle tilfælde var "familiestambogen" bevaret, således, at jeg sluttelig i Danmarks Jerseyforenings allertidligste håndskrevne registerprotokoller, der opbevaredes i Skejby, kunne føre afstamningen tilbage til en import i efteråret 1907. Under mit ophold på Jersey-øen fandt jeg netop det trykte bind af stambogen, der satte mig i stand til at føre endel af afstamningen tilbage til en bestemt tyr på Jersey-øen.

skovgaard-2003

Mine jersey-køer som Carolyn Hundslev oplevede dem i 2003. Alle dyr på de to malerier kan identificeres.

skovgaard-2004

Herefter følger som PDF-filer stamtavlen de 7 ældste af de køer, som nu agerer naturplejere i Egebjerg Kohave på Sydfyn.

/infosys/images/daic/17813-512.pdf

/infosys/images/daic/17813-0518.pdf

/infosys/images/daic/17813-0523.pdf

/infosys/images/daic/17813-0533.pdf

/infosys/images/daic/17813-0599.pdf

/infosys/images/daic/17813-0638.pdf

/infosys/images/daic/17813-647.pdf

 

 

Alle© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail