Dette kunne være din reklame
KVÆG

Jersey importen til Danmark i 1907 og 1909

Denne artikel har været trykt i Jerseybladet sign. chaf

shipping-09

Nedenstående brev og afregning fortæller et lille stykke historie. Det er dels sekretær Breth Petersens svar på en henvendelse fra gdr. S.N. Sørensen, Gadstrup, om import af kvæg fra Jersey-øen og bekræftelsen på, at avleren fik sine ni dyr til en samlet pris af kr. 2.604,97 incl. omkostninger.

sns02

Nu skal man ikke tro, at gårdejeren fik dyrene foræret. 3,000 kr var mange penge i 1907 og for at illustrere dette er det værd at se lidt på køernes økonomi. 1 pund smør kostede kr 1,- og 1 liter skummet mælk 1 øre. En foderenhed blev vurderet til 5 øre. På årsbasis så gennemsnitsregnskabet for en jerseyko således ud:
Ydelse 258 pund smør ........ 256,00 kr.
                        mælk.......   41,90 kr
Bruttoindtægt ................... 297,90 kr
- foder ...........................  182,35 kr
Nettoindtægt..................... 115,55 kr

Af de 115,55 kr skulle de øvrige omkostninger derefter dækkes. Det skal også bemærkes, at de 115, 55 kr var et højt udbytte. De mange jerseykrydsninger, som fandtes på den tid, gav kun et årligt overskud på 76,58 kr, og de rent danske racer var helt nede på 69,80 kr.

sns01

Importen forløb i øvrigt ikke uden dramatik. I maj 1907 havde man uden vanskelighed opkøbt dyr på Jersey-øen, men da man vendte tilbage i september opdagede danskerne, at både amerikanere, englændere og australiere var i købers marked. Det så derfor ud til, at opkøb af de 500 dyr, man havde taget i ordre, var umulig. Værst var det, at mange kvægavlere, som havde bestilt jerseydyr, allerede havde bragt store dele af eller hele deres besætning på slagteriet for at gøre stalde og marker klar til de oversøiske dyr. Man må erindre, at kvægsygdommene hærgede slemt i kvægbesætningerne på den tid, og de raske jerseydyr måtte beskyttes mod smitte, så godt det lod sig gøre.
shipping-08Købeudvalget med Jørgen Larsen og Breth Petersen i spidsen, var i vanskeligheder og overvejede egentlig at afbestille den ene af de fragtbåde, som skulle bringe dyrene hjem.
Tilfældet kom dem dog til hjælp. Jersey-øen havde været udsat for en usædvanlig hård tørke, og det lykkedes at skaffe 533 dyr, 333 blev udskibet til Frederikshavn og fordelt til Jylland og Fyn. 200 blev losset i Helsingør til fordeling på Sjælland og de østlige øer. Heraf fik Borupgård alene 120 dyr. Søtransporten gik i øvrigt godt. Kun to dyr måtte afskrives, den ene med læderet øje og en anden med indre skader. Et mere kontant problem var derimod, at mange af de indkøbte dyr først skulle kælve om foråret, altså op til et halvt år efter importen, men det var en ulempe man måtte tage med, dels for at skaffe det nødvendige antal dyr, men også for at sikre sig mod for tidlig kælvning under den ofte ret barske transport ad søvejen.
Det er måske ikke så mærkeligt, at breth petersensekretær Breth Petersen slutter sin bekræftelse til gdr. S.N. Sørensen med ordene: "Det er nu ikke så let, som man tror".
Transporten blev da også et af de sidste store opkøb på Jersey-øen. To år senere i 1909 blev vanskelighederne ikke mindst i økonomisk henseende for uoverskuelige.

 

 

 

Øverst ses Breth Petersen og Jørgen Larsen under opkøbet på Jersey-øen i 1907.  (TH) ses Breth Petersen, jerseyforeningens mangeårige sekretær.

 


 

aj1909a

aj1909b

Ejeren af Sønderby Søgård på Vestfyn, Anders Jacobsen fik de første jerseydyr i 1909, og det faldt så heldigt ud, at jerseybesætningen på Sønderby Søgård ifølge svigerdatteren bestod helt frem til 1976. Gårdens nye ejer forærede hun besætningsstambogen og importpapirerne.© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail