Dette kunne være din reklame
KVÆG

Åle sogn - en tid centrum for jersey i Danmark

Af Hans Nørgaard

Jerseyracen fik et helt usædvanligt gennembrud på Horsens-egnen i de første 10 år efter 1900, men sygdom iblandt jerseykvæget gjorde, at bevægelsen hurtigt sygnede hen igen.

aale-01

Regnskab fra Åle Kontrolforening i 1912, hvor 30 pct af køerne er jersey eller jerseykrydsninger.

Centrum for bevægelsen var Åle sogn i Vrads herred, hvor der blandt følgende gårdmænd Ole Troelsen, Niels Bank, Kristen Pedersen, Ole Skovmand og måske endnu flere i 1902 dannedes en jerseykvægsavlsforening, muligvis den første lokale jerseyforening i Danmark.
Foreningen blev angiveligt oprettet med henblik på at financiere indkøbet af jerseykvæget. Foreningens første regnskab fra 1. november 1902 til 31. oktbr. 1903 omfattede 23 foreningsejede køer, og i sommeren 1903 modtog foreningen ifølge Ugeskrift for Landmænd en ny sending.

 

aale-05Ole Troelsen (1862-1934), gårdejer i Åle sogn. Sognekonge i bedste forstand. Formand for landboforeningen, for andelsmejeriet og for Horsens andelssvineslagteri m.m. (Foto: Åle lokalhistoriske Arkiv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvirkende til entusiasmen var jo nok også Kristen Pedersens rekordko på "Pedersdal". Hans efterkommere har meget beskedent ifølge Peer Skov Thulesen i Åle, kaldt hende for "Danmarks bedste ko med hensyn til ydelse".aale-03 Ifølge stambogen var ydelsen 4314 kg mælk med 5,10 pct fedt ialt 247 kg smør. Så imponerende har de tal lydt i datiden, at lærere og studerende ved Landbohøjskolen i København i 1905 lagde vejen forbi "Åle Kær", hvor de havde hørt om en jerseyko, "som på egnen anses for at være verdens bedste smørko".
 I 1913 var der 124 jersey og jerseykrydsninger fordelt på 17 besætninger, heraf 4 med ren jersey og jerseykrydsninger. Andre racer talte 319 køer, så jerseykvægets udbredelse i Åle på det tidspunkt har været ganske enestående i Danmark.
I Danmarks mejeridriftsstatistik for 1908 fremhæver Bernhard Bøggild da også netop Åle Andelsmejeri som et af de mejerier i Danmark, hvor man billigst kunne producere et pund smør.
Ideen med at oprette en jerseykvægavlsforening bredte sig til Nr. Aldum, Stenderup sogn i Vejle amt. Fra Nr. ALdum kendes dog kun 2 jerseyavlere fra disse år, nemlig forpagter J.C. Dencker og proprietær L.P. Abildgård, Aldumgård.
Ifølge Danske Gårde stod der omkring 1905 50 køer på Aldumgård "dels af rød dansk race og dels af jerseyrace".
På avlsgården til stamhuset Rathlousdal i Odder sogn, tilhørende hofjægermester C.F.E. von Holstein Rathlou anskaffedes jersey omkring 1903. I 1905 stod der ca 20 jersey i kostalden. Resten var "ren fynsk race".
En anden af pionererne i Århus gl. amt var folketingsmand P. Th. Nielsen, Hårby ved Skanderborg, som var en af de der holdt ved år efter år, selv om der ikke kom nye til på egnen.

Kilde: Oplysninger og ikke mindst kildemateriale skyldes Peer Skov Thulesen i Åle. Om Kristen Pedersens ko se endvidere Stambog over tyre af jerseyrace 1. bind. 1918, side 24 "Aldum Jersey", født 2.10. 1903 hos Chr. Petersen, Åle. Moder: Nr. 28 hos Chr. Petersen, Åle. Indført fra Jersey. 1902-03 4314 kg mælk, 5,10 pct fedt, 247 kg smør.

 

 

 © • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail