Dette kunne være din reklame
KVÆG

Samsø fik jerseykøer i 1903

Af Hans Nørgaard

Samsø Folkeblad kunne den 3.. oktober 1903 meddele, at der nu også ville blive indført jerseykøer til Samsø, på initiativ af "nogle af øens dygtigste landmænd". De første 12 dyr blev opstaldet hos proprietær M.S. Holm, Madebjerggård. Prisen pr. ko iberegnet alle omkostninger var ca. 300 kr.
Proprietær M.S: Holm (1854-1915) var barnefødt på Samsø. Han var på Vallekilde højskole, Tune landbrugsskole, tog afgangseksamen fra Landbohøjskolen 1880, hvorefter han overtog Madebjerggård, som han drev frem til en mønstergård. Han drev i en årrække eget fællesmejeri, var derefter virksom for andelsmejeriernes udbredelse på Samsø. Fra 1886 til sin død i 1915 var han formand for Samsø landboforening. Holm var tillige medlem af Holbæk amtsråd 1904-10. Og i årene fra 1905-07 var han også medlem af Foreningen "Jersey's" bestyrelse.
Hvordan M.S. Holm kom på den ide, at anskaffe jerseykvæg har Marno Kjær Vadstrup i Hammel et bud på. "Det var Christian Søholm", som var ophavsmanden til det første køb af jerseykøer. "Han havde været på Rødding højskole og der var de blevet omtalt. Han fik Mikkel Søren Holm, Madebjerggård, ejeren af Besser Damgård, Gylling og Søren Holm i Stauns, med på ideen. Christian Søholm og Mikkel Søren Holm drog til øen Jersey, en meget lang og besværlig rejse på den tid. De købte 12 stk. kvier og 2 stk. tyre, det var lige efter århundredskiftet. Da de kom hjem ville Søren Holm og Gylling på Damgården ikke have nogle af disse geder, som de kaldte dem, så Christian Søholm og Mikkel Søren Holm måtte selv beholde dem og give de andre pengene tilbage".

samsoe1907

På Samsø Egnsarkiv opbevares dette prospektkort af 12 jerseykøer i Tranebjerg. Arkivleder Olga Klemmesen sendte i begyndelsen af 1995 billedet til Samsøposten, og fra en eller flere af læserne fremkom følgende oplysninger: "Køerne er kommet direkte fra øen Jersey, sat i land i Koldby Kås og er undervejs til gmd. Jens Jørgen Thunbo, Rønnebjerggård ved Besser. De to personer på billedet er til højre Jens Mikkelsen fra Besser og til venstre Kristen Grønkær fra Silleballe (ved Besser). Årstallet kendes ikke".
Arkivet havde dateret prospektkortet til før 1908, hvilket falder fint i tråd med, at en ny import af jerseykvæg til Samsø fandt sted i 1907 samt at Jens Jørgen Thunbo samme år indmeldte sig i Foreningen "Jersey".

I et særtryk af Tune Elever, skriver A.M. Frederiksen om jerseybesætningen på Madebjerggård: "Den lave fedtprocent bidrog stærkt til, at M.S: Holm blev ked af sine røde køer og lod sin kærlighed falde på jerseykoen. Få år efter århundredskiftet møder vi derfor de små gule på Madebjerggård, deres antal tager til med årene, og snart består besætningen af jersey og jerseykrydsninger. Den økonomiske fordel ved en sådan ombytning af besætning var måske ikke så givet. Jerseykøerne forfulgtes hertil sikkert for stærkt af de tabsbringende og ødelæggende epidemier, som er specielle for dem, men erfaringernes tal øgedes. Lollandsk syge (Paratuberkulose) og overløbning var slemme gæster i besætningen gennem årene, og holdt ydelsen nede, og fedtprocenten hos jerseykøerne lå på Madebjerggård heller ikke højt. Var det de lave og godt afvandede arealers skyld? Den lå for de rene jerseykøer lidt under 5 pct.. I regnskabsåret 1911-12 var 32.3 jerseykøer og 16.5 jerseykrydsninger, ialt 49 malkekøer samt 40 stk. opdræt på 112 tdr. land".

Der var i disse år helt sikkert en meget positiv jerseyånd på Samsø, hvor flere eksperimenterede med racen. Efter M.S. Holms død i 1915 var besætningen på Rønnebjerggård den største på øen. Ved ydelseskontrollen i 1916-17 talte øen 9 kvægbesætninger, hvor der fandtes jerseykvæg. Når racen så alligevel efter få år faktisk forsvinder igen, så var der sikkert flere årsager. Sygdom spillede nok her som allerede antydet ind, og pionererne faldt fra, Holm var død, og mejeribestyrer Østergaard på Madebjerggård mejeri flyttede til Sjælland, hvor han grundlagde jerseybesætningen på Årløsegård i Tureby ved Haslev.

Marno Kjær Vadstrup anfører manglen på jerseytyre som en anden årsag. "Det gik meget godt med dem (jerseykvæget) på Søholm, men med tiden blev tyrene for gamle, og han fik ikke købt nye og tabte interessen for dem og begyndte at krydse dem med de røde tyre. Da Jens Jensen overtog Søholm i 1933 var der nogle få køer, og det var krydsninger. Og da jeg var på gården i 1948 havde vi en ko, der var helt rød med lidt sort ryg. Hun var efterkommer af jerseykøerne. En meget god ko, som der senere blev solgt røde tyre af til mange kvægavlsforeninger".

 

 

 © • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail