Dette kunne være din reklame
KVÆG

Jerseybesætningen på Baungård i Vejen

Ejer Jens Kristian Madsen - fmd for Danmarks Jerseyforening

familienbaungd

Familien på Baungård

Jens Kristian Madsen født 15.12. 1873 i Tjørnelunde ved Høng. Landbrugskandidat i 1900 og tog tillægseksamen i husdyrbrug 1903. Han gennemførte sine studier i de år, da diskussionen i Danmark gik højt for og imod jerseykvæget. I konsekvens heraf fik han tildelt et rejselegat og tog til England og Jersey-øen for at trænge tilbunds i "denne ejendommelige kvægraces egenskaber og udviklingshistorie".
I 1906 overtog Jens Kristian Madsen Baungård i Vejen, hvor han og hans hustru - Rebekka La Cour Madsen - drev husholdningsskole. I 1912 ombyttede Madsen sin røde køer med jerseykvæg. I perioden 1916-25 var han konsulent for Danmarks Jerseyforening og redaktør af Jerseybladet. I 1916 indvalgtes han i Danmarks Jerseyforenings bestyrelse og fra 1929 til sin død i 1942 fungerede han som formand.
På Vejen lokalhistoriske Arkiv opbevares en række fotoglasplader, som jeg i forbindelse med udarbejdelsen af en jubilæumsbog om jerseykoen, fik en kopi af.

Se også linket til Rebekka La Cour Madsen på Kvinfo

www.kvinfo.dk/side/170/bio/734/

baungd02

baungd03

Fodermester Åge Jensen kæler med en af køerne.

baungd04

baungd05

baungd06

baungd08

baungd09

baungd01

Jerseymælken fra Baungård blev solgt som konsummælk i Vejen. I 1930'erne var det endnu almindelig accepteret i lovgivningen, at der var forskel på mælk. I flertallet af danske købstæder var der udsalg af jerseymælk. Malkningen på Baungård skulle være færdig præcis kl. 17.30, så kom H.P. med sin hestetrukne fjedervogn og hentede aftenmælken. Den blev så solgt næste dag på gaden som konsummælk. "Det var tider, tænk blot på tykmælk sat op af jerseymælk, en himmerigsmundfuld". (Citat af Inger Landager, Vejen)

 

 © • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail