Dette kunne være din reklame
KVÆG

Truelsholm - Den første jerseybesætning i Odense Amt (1905)

Mejeriejer og proprietær Anders Andersen, Truelsholm  (tidl. Bakkegård) i Langeskov indkøbte 24 dyr i 1905.
kostald1

Et gammelt fotoalbum på Truelsholm indeholdt dette foto af jerseybesætningen på Bakkegården i Langeskov (Idag Truelsholm), det formodes at være taget mellem 1905-07.

Anders Andersen (1867-1933). Mejeriejer i 1896 og fra 1905 tillige ejer af Bakkegård i Langeskov, som han efter et gammelt stednavn omdøbte til Truelsholm. Anders Andersens virksomheder  i Langeskov blev hurtigt landskendte, og Landbohøjskolens ekskursioner besøgte ham hele to gange i det første tiår af århundredet. Med årene fik han sæde i talrige bestyrelser, hvoraf blot skal nævnes:
formand for Danske Mejeriejere og Mejeriforpagtere, for Landsudvalget for Svineavlens Ledelse, for Odense Eksportslagteri m.m.

bakkegd3

Anders Andersen tillagde flere tyre, bl.a. nr. 119 i tyrestambogen "Langeskov Bakkegaard", en sølvgrå tyr født 18/9 1909. Tyren på billedet er angiveligt fotograferet på Bakkegården, men flere oplysninger savnes.

Ugeskrift for Landmænd 1908.
Den kgl. Veterinær og Landbohøjskoles landøkonomiske Ekskursion i Juli 1908.
Næste dag tog vi til Langeskov for at bese det derværende fællesmejeri,som ejes af hr. A. Andersen, der tillige ejer Bakkegården i Langeskov.
Mejeriet,  som tidligere har været besøgt af Landbohøjskolens ekskursioner, er fuldtud moderne monteret og har ret stor osteproduktion. Der produceres også røgeost, der ligesom boghvedegrød hører til de fynske nationalretter.
På Bakkegården findes meget imponerende bygninger; en af deltagerne, som ofte har kørt forbi med banen, bliver således forbavset over at se, at det, som han hidtil har antaget som beboelsesbygning, viser det sig at være svinehus. At der findes vindmotor og elektrisk lys, skal kun lige nævnes. Der er for nylig anlagt store frugthaver, i hvilke hvert andet træ er lavstammet, hvert andet mere højstammet, medens der mellem træerne dyrkes rodfrugt. Det er meningen med tiden at borttage de lavstammede træer.

bakkegd2bakkegd1

Hvad fotoalbummet på Truelsholm gemte. Eftersom Anders Andersen ophørte med Jerseykvæg meget tidligt p.g.a. paratuberkulose må billederne være fra før 1910.


Hvad  der imidlertid fængsler mest på Bakkegården er jerseybesætningen, med hvilken ejeren er særdeles godt tilfreds, og han mener at have gjort den erfaring, at de trivelige individer altid er særlig gode. En ko har i et år efter 1ste kalv givet 442 pd. smør.
Fra Langeskov tog selskabet til Århus© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail