Dette kunne være din reklame
KVÆG

FYN Lemvig - en æra er slut

Af: avlsleder Peter G. Larson

Den sande historie

Fyn Lemvig

Fyn Lemvig datter

http://info.ath-group.dk/infosys/images/daic/Fyn-Lemvig-2001.pdf

Fyn Lemvig stamtavle v/ Peter Larson (Så langt som vi er nået)

/infosys/images/daic/Fyn-Lemvig-Pedigree.xls


Som det er de fleste bekendt, fra bl.a. Landbrug Fyn, afgik FYN Lemvig den 28. august (2002), 8 år gammel. FYN Lemvig har bidraget særdeles positivt til den danske Jerseyavl og til økonomien - ikke mindst for Kvægavlsforeningen Fyn. Fra tidligere artikler kendes en masse store tal og nye rekorder, som er sat af FYN Lemvig, men historien bag er der måske ikke så mange der kender.
FYN Lemvig er resultatet af en ægtransplantation på SKÆ Hede-koen nr. 432, som Niels Kirk Nielsen, Vandborg ved Lemvig indkøbte fra en ophørsbesætning.
Besætningsejeren anbefalede varmt Niels, at købe 2 køer som han havde stor tillid til havde højt avlspotentiale. Og han fik ret.
FYN Lemvig kommer helt derudefra hvor man fra baggangen i stalden kunne stå og skue ud over Vesterhavet og det sidder da også i indkøbsudvalgets erindringer fra den dag man tegnede kontrakt på FYN Lemvig’s mor i sensommeren 1992.

Da FYN Lemvig var født og skulle igangsættes som ungtyr, var man iøvrigt efterfølgende på besøg i besætningen bl.a. for at godkende FYN Lemvig’s mor inden Lemvig blev udsendt som ungtyr. FYN Lemvig’s mor havde imidlertid fået betydeligt dybere yver, hvorfor det diskuteredes, hvorvidt tyren skulle slagtes. Til alt held havde et af avlsudvalgsmedlemmerne stort kendskab til og erfaringer med ET og vidste, at gentagne hormonbehandlinger kunne få indflydelse på yvernes holdbarhed. Han anbefalede derfor, at tyren blev godkendt til trods for at moderen ikke levede op til normal standard, hvad yverdybde angik.
Lemvig blev sendt ud og afprøvet og fik stambogsnummer 300003, han var således en af de første Jerseytyre der fik 6-cifret stambogsnummer. De første tyre med 6-cifrede stambogsnumre blev imidlertid glemt i systemet, hvorfor de ikke fik avlsværdital. Da Lemvig skulle have avlsværdital i vinteren 1997-98, dukkede der ingen tal op på tyren, hvilket begyndte at skabe undren, men man afventede januar-avlsværditallene i 1998. Forinden havde flere set gode Lemvig-døtre rundt i besætningerne og der var så småt startet en snak om, hvorvidt vi havde en ny toptyr på vej.

Den første uge i januar 1998 ringede daværende bestyrer Aage Toft Andersen på Lykkenssæde til avlskonsulenten og bad om at måtte slagte en tyr som var kommet til skade med det ene forben. Tyren var FYN Lemvig. Da der allerede var forventninger til tyren, blev man enige om at se tiden an i 14 dage, til man havde de nye avlsværdital. Den 15. januar kom der ikke nye avlsværdital på Lemvig og en undersøgelse blev sat igang. Baggrunden herfor var, som tidligere nævnt, at tyre med
6-cifrede stambogsnumre var glemt i systemet. Landskontoret lavede en ekstra beregning og fik fundet de glemte tyre, og heriblandt FYN Lemvig, som viste sig, at komme ud med et S-indeks på 117 og et Y-indeks på 119. Tæt på ny rekord for en Jerseytyr og på daværende tidspunkt soleklart verdens bedste Jerseytyr.
Alt blev sat i værk for at redde FYN Lemvig og for at få genoptaget sædproduktionen.

Situationen med det dårlige ben skulle løses. Mange forskellige dyrlæger blev sat ind på at finde ud af, hvad der var galt med Lemvig’s ben og på at helbrede tyren. Det viste sig, at den skade han havde fået i det ene forben, havde medført en forkert benstilling, som gjorde at han overbelastede yderkloven på venstre forben og med efterfølgende forøget vækst af knoglen i inderkloven. Den forøgede vækst gjorde, at kloven var øm og han derfor ikke støttede så godt på den. Man overvejede forskellige løsninger - operativt indgreb, at operere kloven helt væk, at skære nervetrådene over, men endte med en mere human løsning, nemlig at sætte en sko på den ene klov, således at den anden aflastedes. Fyn Lemvig kom til at fungere nogenlunde, uden at det dog aldrig blev helt godt.
På et tidspunkt havde vi en healer til at se på FYN Lemvig. Healeren havde visse evner, hvilket klart sås ved at hun kunne gå ind til tyren og delvis hypnotisere ham, mens hun strøg dårligdommen ud af Lemvig’s ben. Efterfølgende skreg hun dårligdommen ud, ude bag ved stalden, men hun fik nok ikke det hele med alligevel.
Lemvig klarede sig flot til trods for, at han til sidst kun brugte 3 ben. Af resultaterne kan nævnes de indtil videre 123.000 insemineringer, at han har været den mest anvendte tyr i 1998-99-2000 og tillige også er det i 2001. At han har produceret 282.169 portioner sæd og at det er den tyr nogensinde vi har eksporteret mest sæd efter, med ca. 55.000 portioner til 25 forskellige lande. Der er heldigvis megen sæd tilbage efter Lemvig endnu og det meste kvalificerer til eksport. Det bliver nu spændende at følge døtrene rundt om i verden. De første tilbagemeldinger på malkende døtre fra England, Australien, New Zealand er særdeles positive, så selvom FYN Lemvig er historie for os i Danmark, er Lemvig-æraen måske kun lige begyndt i andre dele af verden.

/infosys/images/daic/300003.pdf

 © • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail