Dette kunne være din reklame
KVÆG

På sightseeing på Jersey-øen med Steve og Suzanne Le Feuvre 2004

Af Hans Nørgaard

I forbindelse med WJCB's verdenskongres i Canada 2005 skete der ændringer i ledelsen af Verdensjerseyforeningen. Anne Perchard fortsatte som "Patron", mens Derrick Frigot efter 29 år som sekretær trak sig tilbage. Som ny sekretær valgtes Suzanne Le Feuvre, der i en årrække har været redaktør af bl.a. "World Jersey Newsletter". Som ny kasserer valgtes Suzannes bedre halvdel, Steve Le Feuvre, han har hidtil været webmaster på WJCB's hjemmeside http://www.worldjerseycattle.com/

 avonteur

Steve og Suzanne Le Feuvre foran deres hjem "Avonteur". Om familien og deres jerseyer kan man læse mere på deres hjemmeside www.avonteur.com

la houguebie4

 Jeg bad om at se "La Hougue Bie" - et af Europas mest imponerende fortidsminder. I tid fra Stenalder til Nazistisk KZ-lejr under anden verdenskrig. Min nysgerrighed blev vakt, da jeg læste den danske mejerist Søren Jensens erindringer fra Jersey-øen, hvori han, der var særdeles sprogkyndig, hævdede, at "La Hougue Bie" er et gammelt nordisk navn i betydningen "Højby". Så i 2002 da Steve og Suzanne var i Danmark, sagde jeg da vi kørte igennem fynske Højby ved Odense, at det var Danmarks svar på "La Hougue Bie".

la hougue bie2

animal bones

I forbindelse med La Hougue Bie er en fin arkæologisk udstilling, bl.a. af dyreknogler som okse, får og svin, side om side med normanniske potteskår fra 1200-tallet.

 potte

La Hougue Bie huser også 2 middelalderlige kapeller. Det ældste er fra 1200-tallet, og på væggen er et velbevaret kalkmaleri.

kapel1

kapel2

Fra La Hougue Bie fortsatte vi til Trinity Manor Jerseys, hvis ejer er godt ved muffen rent økonomisk, hvilket straks ses, når vi når det fashionable landsted.

 Trinity Manor Jerseys

Trinity Manor

Trinity Manor1

Steve og Suzanne har lejet sig ind på Trinity Manor med deres "Avonteur Jerseys", dyrene passes så sammen med besætningens øvrige dyr. Men Steve har så mulighed for at avle med sin kofamilie, som han ønsker, og vise dem frem ved de årlige dyrskuer, der altid har spillet en stor rolle på øen.

Trinity Manor2

kvier trinity manor

På hjemvejen kom vi til en af Jerseyøens gamle berømte farme "Morel Farm", i dag er den kvægløs, men i 1954, da Eric Boston skrev en bog om Jerseyracen tog den hollandske fotograf Cas Oorthuys en rækkende fremragende fotos af ejer og køer, som er gengivet heri.

morelfarm1

morelfarm4

morelfarm2

Et særkende ved Jersey-øen er de smalle veje. Jordpriserne er skyhøje, og fra gammel tid er vejene afgrænset med høje jorddiger eller stengærder, så det er ingen let opgave at gøre vejene mere tidssvarende. Men idyllisk er det.

lane

På tilbagevejen mødte jeg et par gamle kendinge fra mit besøg i 1995, nemlig Cathrine & Graham Vint, som ses mellem Suzanne og Steve. I 1995 ejede de en farm med køer, siden flyttede de til en farm ved Southampton i det sydlige England, men da ejeren hævede forpagtningsafgiften drastisk opgav de landbruget. Graham er nu politibetjent, mens Cathrine arbejder med, hvad der vel i Danmark svarer til "Aarstiderne.com". Hende yderst til venstre er efterkommer af Francis Le Brocq, kendt jerseyeksportør i fordums dage. Imellem hende og Suzanne ses hendes og Steves yngste datter Vicki. Alle entusiastiske jerseyfans, der trofast møder op til dyrskuerne.

takforturen

Jeg husker Graham & Cathrines køer særdeles godt, fordi Niels Damsgaard i 1995 tog en række fremragende billeder, som jeg gudskelov har. Køerne græssede på det tidspunkt i en af øens ældst bevarede æblehaver eller som de kalder dem på Jersey-øen "Orchards".

cathrinevint

Her ses jeg sammen med en af Graham & Cathrines køer i 1995. Noget af det der imponerede mig dengang var, at især Cathrine var fortrolig med afstamningsforholdene hos det enkelte dyr, selvom besætningen efter den tid var en af øens største.

                              cathrinevint2

 

 

 © • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail