Dette kunne være din reklame
KVÆG

Børge Skovbo og hans jerseyer

Frank-M-F-og-Boerge-Skovbo-2009.jpg

På en jersey-studietur rundt i Vendsyssel havnede Frank Møller Fransen og undertegnede af en bagvej fra Bøgsted Hovedgård hos Børge Skovbo Nielsen på Skovbo ved Sønderskov.

carlnielsenogsoen_1.jpg

Børge Skovbo er anden generation på Skovbo med Jersey. Han og hustruen Margareta fik halvpart i gården i 1970 og resten fik de i 1975. Faderen Carl Nielsen købte gården i 1931.

Gaardbogaard-2009.jpg

Gaardbogaard-Jersey.jpg

jersey-paa-gaardbogaard-1.jpg

Ungskue-Grenaa.jpg

Carl-Nielsen-fortaeller-om-Joergen-Larsen-i-Tolne-Skov.jpg

Ingen i Vendsyssel havde så stor viden om Jerseypioneren Jørgen Larsen på Gårdbogård, som Carl Nielsen, der iøvrigt var formand for Danmarks Jerseyforening i årene 1962-1974.

Jerseybladet okt. 1967: Carl Nielsen 60 år. Danmarks Jerseyforenings formand gdr., amtsrådsmedlem Carl Nielsen, Skovbo, fylder 60 år den 7. november 1967.

Det er i fuld aktivitet, at Carl Nielsen runder denne dag, for han er jo netop et af de mennesker, som samfundet har lagt stort beslag på. Dette finder man helt i orden, når man kender Carl Nielsen, for få kan som han koncentrere sig om de opgaver han får stillet og sætte sig ind i de forskellige problemer i tilknytning hertil, så derfor er det helt naturligt, at man fra offentlighedens side tidlig gjorde brug af hans rige evner.

Men det var også meget tidligt, man havde bud efter ham. Ingrid og Carl Nielsen overtog ejendommen i Skovbo i 1931, og dengang var der kun 37 tdr. let jord og 3-4 køer, medens der idag i kanten af skoven ligger en smuk gård på 70 tdr. med læhegn omkring markerne, gode bygninger, og stor svinebesætning, ca 70 kreaturer, hvoraf 32 jerseykøer.

Allerede 27 år gammel kom Carl Nielsen i Hjørring amts Jerseyforenings bestyrelse og blev samtidig salgsleder. Som 30årig kom han i sognerådet, hvor han var i 25 år, de 10 år som kommunekasserer og 12 år som formand. Men samtidig har han været formand for skolekommission, menighedsråd, foderstofforening med meget mere.

I dag er det som amtsrådsmedlem, formand for Hjørring sygehus og medlem af fredningsnævnet for Hjørring amt, at man i de hjemlige områder slider på ham. Men desuden er han formand for Danmarks største kvægavlsforening, Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, og dette kan også nok trække på kræfterne og tiden. Dette har fået ham ind i bestyrelse og forretningsudvalg for De samvirkende Kvægavlsforeninger.

I Danmarks Jerseyforenings bestyrelse kom Carl Nielsen i 1944,og han blev formand i 1962.  Det er indenfor dette arbejde, vi kender ham bedst og har lært at sætte pris på ham som den rolige, sikre og altid interesserede formand. Vi kender ham fra bestyrelsesmøderne, fra generalforsamlingerne, fra mange forskellige møder, hvor man gerne hører på hans mening, der ofte ikke faldt helt sammen med den almindelige, men som bliver respekteret.

Ingen problemer er for små for Carl Nielsen, og ingen er tilsyneladende heller for store. Han tager sig af alle sine opgaver med ildhu og interesse, der må virke inspirerende på de, han kommer i nær kontakt med, og så er han tilmed meget forstående overfor de problemer,som også opstår. I det hjemlige arbejde har han en meget stor hjælp i sin kone og en voksen søn, så det bliver også passet derhjemme.

Børge Skovbo, der i dag har rundet de 70, malker stadig 100 jerseyer, og som det fremgår af billederne så stortrives både Børge og køer. En herlig augustoplevelse. Tak for det!

Skovbo-Jersey-01.jpg

Skovbo-Jersey-02.jpg

Skovbo-Jersey-03.jpg

Skovbo-Jersey-04.jpg

Skovbo-Jersey-05.jpg

Skovbo-Jersey-06.jpg

Skovbo-Jersey-07.jpg

Skovbo-Jersey-08.jpg

Skovbo-Jersey-09.jpg

Skovbo-Jersey-10.jpg

Skovbo-Jersey-11.jpg

Skovbo-Jersey-12.jpg

Skovbo-Jersey-13.jpg

Skovbo-Jersey-14.jpg

Skovbo-Jersey-15.jpg© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail