Dette kunne være din reklame
KVÆG

High Lawn Farm

High-Lawn-01.jpg

High-Lawn-02.jpg

På turen i New England besøgte vi den 6. juli 2009, High Lawn Farm ved Lenox i Massachusetts, hvor de nuværende bestyrere af farmen Roberto Laurens og Walter Pyle tog imod på det 1300 acre store landsted, fra hvis gårdmejeri en god del af omegnens befolkning forsynes med drikkemælk, smør og andre mejeriprodukter.

High-Lawn-03.jpg

High-Lawn-04.jpg

High-Lawn-05.jpg

High-Lawn-06.jpg

High-Lawn-07.jpg

High-Lawn-08.jpg

High-Lawn-09.jpg

High-Lawn-10.jpg

High-Lawn-11.jpg

High-Lawn-12.jpg

High-Lawn-13.jpg

High-Lawn-14.jpg

High-Lawn-15.jpg

High-Lawn-16.jpg

High-Lawn-17.jpg

High-Lawn-18.jpg

High-Lawn-19.jpg

High-Lawn-20.jpg

High-Lawn-21.jpg

High-Lawn-22.jpg

High-Lawn-23.jpg

High-Lawn-24.jpg

High-Lawn-25.jpg

High-Lawn-26.jpg

High-Lawn-27.jpg

High-Lawn-29.jpg

High-Lawn-30.jpg

High-Lawn-31.jpg

High-Lawn-32.jpg

High-Lawn-33.jpg

High-Lawn-34.jpg

High-Lawn-35-kvieauktion.jpg

Ved AJCA's kvieauktion den 4. juli 2009 i Syracuse var en Impulsdatter "High Lawn Impuls Patty" med katalog

nr. 41. Ifølge High Lawns tidligere herdmanager Bill Maness nedstammer hun fra "Welcome Lady Jean" på High Lawn, hvis datter, "Observer Signal Lady Jean" lagde grunden til farmens store betydning for jerseyavlen ikke kun i USA men også internationalt.

High-Lawn-36--lady-jean.jpg

Observer Signal Lady Jean blev i 2000 rangeret som nr. 4 på en liste over alletiders køer i USA, mange har måske endda følt, at hun rettelig burde have haft førstepladsen? Hun er blevet kaldet koen, der ændrede jerseyracen. "Lady Jean" blev født 3. maj 1946 (eller var det 8. maj 1948?) fortælles det på en usædvanlig tur fra Texas til Massachusetts. Ejeren af High Lawn, Helm George Wilde havde overtalt ejeren af Victory Jersey Farm, Chester Cliff til at sælge den på den tid højest rangerede tyr i USA, Welcome Volunteer samt en drægtig datter af samme tyr, Welcome Lady Jean. Mens de gjorde holdt i Pittsburg for at fouragere, kælvede Welcome Lady Jean, men alt gik vel. Sådan fortælles historien i hvert fald. Ifølge Bill Maness blev dette køb foretaget i 1946 mens Lady Jean ifølge Maness først blev født i maj 1948, så der er måske pyntet på historien?

High-Lawn-37-top-brass.jpg

A-Nine Top Brass  630622 AJCA

Uanset hvad så fik Lady Jean den 20. maj 1953 ved "Welcome H.L. Torono", tyren "Secret Signal Observer", hvis sønnesøn "Top Brass", Dansk Jersey i 1983 købte sæd af. Altså den første spæde begyndelse på import af amerikansk tyresæd i nyere tid til Danmark. Secret Signal Observers anden betydningsfulde søn "S.S. Quicksilver of Fallneva" genfindes ligeledes i stamtavlen til en række andre amerikanske toptyre importeret til Danmark.

/infosys/images/daic/US-tyre-1993.pdf

/infosys/images/daic/Danske-tyre-med-US-afstamning.pdf

/infosys/images/daic/Slaegtsskabsdiagram for Dansk Jersey.pdf

High-Lawn-38.jpg

High-Lawn-39.jpg

High-Lawn-40.jpg

High Lawn kom i sidste halvdel af 1800-tallet ifølge Bill Maness i Sloane-familiens eje, og det primært som sommerresidens for familien. I vinterhalvåret boede de i New York. Ifølge regnskabsbøger fra 1890erne bestod produktionen på High Lawn på det tidspunkt næsten udelukkende af salg af grønsager til New York. Først fra 1918 har man vished for, at jerseykvæget havde holdt sit indtog på High Lawn og først fra 1923 har man bevaret fortløbende ydelsesregnskaber over besætningen.

High-Lawn-41-House.jpg

Ifølge New York Times holdtes der den 9. juli 1902 et overdådigt bryllup i Lenox, Massachusetts mellem miss Lila Vanderbilt Sloane og William Bradhurst Osgood Field. I den forbindelse modtog Lila Vanderbilt som bryllupsgave et hus på 5te Avenue i New York og en byggegrund ved High Lawn, hvor hun ønskede sig opført en sommerresidens.

Vanderbilt var en af USA's rigeste familier og i årtier havde flere af slægten været medlem af Den amerikanske Jerseyforening. De unge nygifte tilbragte således deres hvedebrødsdage på Biltmore Estate i North Carolina, hvis ejer George W. Vanderbilt i 1891 blev medlem af Den amerikanske Jerseyforening. Den første jersey "Duke of Biltmore" blev registreret i 1891. Og i 1902 stod en helt ny jerseystald færdig på Biltmore Farm, så da Lila Vanderbilt og William B.O. Fields datter Marjorie i 1910 kom til verden har hun måske fra barns ben fået sin kærlighed til jerseykoen på Biltmore Farm, hvor nogle af racens mest værdifulde dyr i USA var, især afkom efter "Golden Lad".

High-Lawn-42 mrs- og mr-wilde.jpg

 

I 1933 blev Marjorie Lila Fields forlovelse med oberst Helm George Wilde deklareret og 1935 købte parret High Lawn Farm "fra hendes moders estate", - købet inkluderede den lille jerseybesætning. Marjorie L. Field var udgået fra "Nightingale Bamford School" i New York og i 1932 fra "Bryn Mawr College" i Pennsylvania. Mens H.G. Wilde havde en militæruddannelse fra West Point (1932).

Marjorie Wilde forestod fra begyndelsen især det daglige arbejde med jerseybesætningen, som hun inddelte i 4 kofamilier, May, Molly, Patricia og Cherry/Hilma. Fra slutningen af 1940erne førte hun "årbog" over besætningen. Bill Maness har haft lejlighed til at studere disse, og heraf fremgår, at farmens ældste køer i 1935 var døtre af en tyr, der i begyndelsen af 1920erne var kommet fra hendes mormors broder, Frederick Vanderbilts "Estate" i Hyde Park i New York. Hans besætning var opbygget direkte på indførte dyr fra Jersey-øen. En anden tyr i 1920erne kom fra en besætning, hvor Sophie Tormentor afstamningen var den dominerende.

Bedst kendt af "kofamilierne" er måske May-familien. Mødrene til de velkendte tyre Observer Chocolate Soldier (far til Top Brass) og "Welcome High Lawn Torono" var således ud af den kofamilie. May-familien kan føres tilbage til en ko, Rosalie, født på Jersey-øen i 1867 og importeret til USA 1869 med skibet Cornelius Grinnell til New York.

High-Lawn-43 mrs- og mr-wilde.jpg

High-Lawn-44 mrs- og mr-wilde.jpg

I 1960 modtog ægteparret den første af siden mange æresbevisninger for deres avlsarbejde, da Helm G. Wilde modtog Den amerikanske Jerseyforenings "Master Breeder Award", i 1977 var det så Fru Wildes tur til at modtage samme hædersbevisning, ved hvilken lejlighed det amerikanske jerseyblad "Jersey Journal" hyldede hende med en "Ode".

High-Lawn-45.jpg

High-Lawn-46.jpg

High-Lawn-47.jpg

High-Lawn-48.jpg

High-Lawn-49.jpg

High-Lawn-50.jpg

High-Lawn-51.jpg

High-Lawn-52.jpg

High-Lawn-53.jpg

High-Lawn-55.jpg

High-Lawn-56.jpg

High-Lawn-57.jpg

High-Lawn-58.jpg

Oberst H.G. Wilde forestod selve driften af farmen til sin død i juni 1998, 90 år gl. Fru Wilde var død året før, 87 år gl. Børnene besluttede sig for at fortsætte driften af High Lawn, men efter 2000 var projektet ved at kuldsejle og en tid så det ud til at High Lawn var meget tæt på at ophøre, men et fornyet forsøg på en reorganisering med nye folk i ledelsen har givet håb om, at det vil lykkes.

High-Lawn-59.jpg

High-Lawn-60.jpg

High-Lawn-61.jpg

High-Lawn-62.jpg

High-Lawn-63.jpg

High-Lawn-64.jpg

Ifølge AJCA tæller besætningen i dag 190 malkekøer.

 © • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail