Dette kunne være din reklame
KVÆG

Jerseykoen på de fynske dyrskuer

Siden midten af 1970erne har jerseykoen været den mest udbredte malkeko på Fyn. Ifølge annalerne udstilledes jerseykvæget første gang ved Det fynske Fælleskue i 1911. Officielt regnes 1896 som det år, hvor jerseykoen importeredes til Danmark. Men der er dog en forhistorie.

jenshoej-1.jpg Jens Høj, Haugstedgård, Broby tillagde Fyn Haug, Det fynske Dyrskue 2007

Jerseykoens historie i det fynske, rækker således helt tilbage til Svendborg Amts Landøkonomiske Selskabs allerførste dyrskue i Svendborg den 29. september 1857, hvor det var planen at udstille et par af Europas mest berømte kvægracer på den tid - korthorn og alderney (kanaløkvæg (d.e. jersey, guernsey og alderney)). Den fynske forfatter H.C. Andersens mæcen og beundrer, grev Adam Moltke Hvitfeldt til Glorup traf under et besøg i England beslutning om at indføre nævnte racer til Danmark og han havde givet forhåndstilsagn om, at kvæget skulle præsenteres ved dyrskuet i Svendborg udenfor konkurrencen med de lokale køer. Grundet karantænebestemmelser i Altona blev importen dog så forsinket, at greven først året efter ved dyrskuet i Svindinge den 7. juli 1858 fik lejlighed til at fremvise 1 rødskimlet tyr 3 år og 1 rødbroget ko 3 år af "engelsk korthornet race" og 1 rådyrfarvet tyr 2 år og 1 rådyrfarvet ko 2 år  af "Alderney race".  I kommentaren hed det: "Ved dyrskuet mødte en sjælden samling af smukke køer og tyre, der gjordes særdeles interessant ved at enkelte herrer fremstillede nogle skønne eksemplarer af køer og tyre af udenlandske og indenlandske racer ... Således har greve Moltke Hvitfeldt tvende af den korthornede og tvende af den Alderneye race, som han .. med stor bekostning lod komme fra England".

alderneytyrjamesward.jpg Alderney-tyr - maleri af den engelske dyremaler James Ward (+1859)

Kommentaren var knap så positiv i 1863, da greven viste de samme Alderney dyr frem ved Landmandsforsamlingen i Odense.

Steensgaard-Jerseys.jpg

Næste gang jerseykoen vistes frem ved et dyrskue i regionen var i Rudkøbing den 11. juni 1904, hvor lensgreven på Tranekær udstillede "en samling af 5 små grågule Jerseykøer og 1 tyr af samme race". På Fyn skete det igen i dagene den 21.-23. juni 1907 ved Svendborg Amts Landøkonomiske Selskabs jubilæumsdyrskue i Fåborg. Her benyttede formanden greve Bille Brahe Selby på Steensgård lejligheden til udenfor konkurrence, at fremvise "en større samling" af det jerseykvæg, som han havde indkøbt til Steensgård i 1903 og 1904.

kaerbyholm1918.jpgSamling fra Kærbyholm udstillet ved Det fynske Fællesskue 1918

I Odense amt dukkede jerseykøerne første gang op ved dyrskuet i Nr. Åby 1909, og året efter udstillede bl.a. mejeriejer Anders Andersen i Langeskov ved Fyens Stifts patriotiske Selskabs jubilæumsdyrskue (1910). Anders Andersen etablerede den første jerseybesætning i Odense amt 1905.

I mange år var jerseykoens "hjemstavn" Nr. Åby, hvor det allerede i 1916 hed: "Her i denne egn findes hele byer, hvor man kun har Jerseykvæg". En milepæl nåedes her i 1936, da der for første gang udstilledes flere gule end røde køer.

georgnielsen1963.jpg Georg Nielsen, Seden Ågård ved Det fynske Fællesskue 1963

Talmæssigt udgjorde jerseykøerne på Fyn dog fortsat ikke mere end 2.4 % af alle kontrollerede køer, men i de følgende 30 år blev der vendt op og ned på styrkeforholdet mellem RDM og Jersey, således at Fynsk Jersey i 1968-69 havde 45.6 % af alle kontrollerede køer.

imagehansjensen.jpg Hans Jensen, Hestehavegård i Gislev, der indførte tyresæd fra New Zealand


Størst var fremgangen i tiåret fra 1948-1958. Udviklingen fortsatte og midt i halvfjerdserne kunne den fynske jerseykonsulent Poul E. Christiansen meddele, at nu havde jerseykøerne klovene indenfor i halvdelen af de fynske stalde. Medvirkende til fremgangen var dels de problemer RDM avlen løb ind i og dels importen af avlsmateriale fra bl.a. New Zealand, der er den direkte årsag til at Dansk Jersey i 2007 råder over nogle af verdens absolut toptyre.

SDM udstillede første gang ved Det fynske Fællesskue i 1954 og vinder i disse år også stærkt frem på Fyn.© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail