Dette kunne være din reklame
DAIC

De danske husdyrracers kilder v/ Esben Hedegaard

                 esbenkilder

Et projekt iværksat af Dansk Landbrugsmuseum og de øvrige museer i "Landbrugspuljen", financieret af Statens Museumsnævn og udarbejdet i 1999 af Esben Hedegaard.

Indhold:

1. indledning

1.1. Gamle danske husdyrracer

1.2 Ved vi, hvad vi ved?

1.3 Forvekslingen af røgt og race

1.4 Husdyrene og historieskrivningen

2. Den systematiske husdyravl

2.1 Teorier om nedarvning

2.2 Teorier om de ydre vilkårs påvirkning på nedarvningen

2.3 Husdyravlen i praksis

2.4 Det diffuse racebegreb

2.5 Renavl, Stammer, slægter, familier. Indavl

3. De skriftlige kilder

3.1 Statistik

3.1.1 De enkelte tællingers raceoplysninger

3.1.2 Kritiske bemærkninger til statistikkens pålidelighed

3.1.3 Brug af de originale optællingsskemaer

3.2 Topografiske beskrivelser

3.2.1 Pontoppidans Danske Atlas 1763-69

3.2.2 Begtrup og Agerdyrkningens Tilstand 1803-12

3.2.3 Amtsbeskrivelserne 1826-44

3.2.4 Bergsøes danske Stats Statistik 1847

3.2.5 Beretning om Agerbrugets Fremskridt 1853

3.2.6 Krarups værk om landbrugets udvikling efter 1835

3.3 Landbrugsfaglig litteratur

3.4 Leksika og tidsskrifter

3.5. Dyreskuekataloger og Beretninger fra Landmandsforsamling

3.6. Stambøger og stamtavler

3.7. Diverse arkivalier

4. De ikke-skriftlige kilder

4.1. Husdyrmaleriet

4.2 Husdyrmaleriets kildeværdi

4.3 Husdyrportrættet

4.4 På jagt efter nye husdyrmalerier

4.5 Husdyrfotografiet

5. En ny husdyrhistorie

Esben Hedegaard har givet mig et eksemplar, så har du spørgsmål til indholdet kan du bare sende en mail til hn@daic.dk

 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail