Dette kunne være din reklame
DAIC

Naturpleje i Egebjerg Kohaver

Af Hans Nørgaard

juni2008egebjergkohave.jpg

juni2008egebjergkohave-2.jpg

 Mine jerseyer går nu i Egebjerg Kohaver som "landskabsplejere". (Se jersey galleri). Mælkekvoten er forlængst solgt. I området gendannede Fyns Amts landskabsafdeling en åben grøft, som formentlig blev rørlagt i begyndelsen af det 20. århundrede.

 Egebjerg Kohaver

Egebjerg By 1816. Dyrkningsfællesskabet blev først ophævet i byen 1820. Arealet syd for Nr. 29 kan identificeres som Egebjerg Kohaver (Udskiftningsdokumenter 1820, Lehn godsarkiv, LAO). Nr. 8 hedder på det gamle udskiftningskort over Egebjerg anno 1811 for Forreste Skovløkke, idag Bakkelundgård, som Fyns Amt har købt og her etableret en rasteplads og gangsti. Adgang fra Tørvelong.

hvidtjoern

Blomstrende hvidtjørn i det århundredgamle sogneskel mellem Egebjerg Kohaver (Kirkeby sogn) og Svinehaverne (Stenstrup sogn).

I sommeren 2005 har jeg fotoregistreret endel af den flora, der nu vokser i eller omkring den rislende bæk. Mine intensioner om over de næste år at følge udviklingen i renden led så desværre skibbrud her i foråret 2006, da andre interesser øjensynligt vægtedes højere. En lille uges tid med en gravko forvandlede den rislende bæk til en afvandingskanal. Nu ligger stenene i hundredvis ovenfor renden. Amtsborgmester Poul Weber har udtalt sin uforbeholdne beklagelse over det skete, og efter samråd med repræsentanter fra amtets landskabsafdeling og en repræsentant fra DN, vil de opgravne sten blive tilbageført til vandløbet

Kære Hans Nørgaard

Tak for dine henvendelser af 25. april og 10. maj 2006 om Rødme Svinehaver, som miljøminister Connie Hedegaard har bedt Skov- og Naturstyrelsen om at besvare på hendes vegne.

Styrelsen kan af din seneste henvendelse konstatere, at du har fået et tilfredsstillende svar fra amtsborgmester Poul Weber, Fyns Amt på din klage til amtet over hændelsesforløbet vedrørende oprensning af en drængrøft på din ejendom inden for habitatområdet Rødme Svinehaver. 

Skov- og Naturstyrelsen er naturligvis glad for, at du fortsat vil medvirke aktivt til at bevare naturværdierne i Rødme Svinehaver, og har påtaget dig at genetablere de opgravede sten i vandløbet, så det igen kan fungere som et natur- og miljømæssigt godt vandløb.

Med venlig hilsen

Anni Hougaard Dalgas  
Miljøministeriet                            
Skov- og Naturstyrelsen
Naturområdet           
Haraldsgade 53                                
2100 København Ø

Tlf.: 3947 2000, Tlf.direkte: 3947 2909
Fax: 3927 9899
E-post direkte: ahd@sns.dk

Officiel E-post til Skov- og Naturstyrelsen bedes sendt til: sns@sns.dk

meadow01.jpg

En frodig eng med en tilgroet bæk ved Hamptonne frilandsmuseum på Jersey-øen - sådan var visionerne også for Egebjerg Kohave, da vi blotlagde den gamle drænsledning.

Så læserne af denne site må nøjes med de fotos jeg tog i 2005.  

egebjergkohaver01.jpg

Og sådan ser vandløbet så ud nu i foråret 2006

vandalisme02.jpg

"Ille" skrev Nordisk Genbank Husdyrs informationschef i Norge, da hun havde set dette foto!!!! 

 

perikon

Dværg Perikon

Hvor mon min Dværg Perikon nu er?

vandalisme03.jpg

rendesten.jpg

Sådan ser vandløbet ud i august 2006, efter at stenene er "vendt" tilbage til renden, tja!!!

 pic01

Ærenpris

 

pic02

Tigger Ranunkel

egebjergkohaver02.jpg

I 2005 stod her Kattehale, i 2006 er området forvandlet med et sandfilter og et gulligt vand, der formentlig stammer fra udledning af spildevand til rørledningen på Rødme Bakker.

vandalisme01.jpg

 

Forglemmigej

 

pic06

Kattehale

 

Alm. Skjolddrager

egebjergkohaver03.jpg

 

pic07

Rød Arve

 

 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail