Dette kunne være din reklame
DAIC

Om husdyrhold i Senmiddelalderen

1384 23. januar
Diplomatarium Danicum nr. 432
Fyns landsting bevidner, at Peder Ottosen, borger i Svendborg, har fået et tingsvidne om, at bymænd, der dyrker agerjord uden for deres sogns grænser, ikke i høsttiden på lovlig vis kan bringe optagne husdyr til deres hjemby, men skal indrette kvægfolde for disse dyr ude på marken. Endvidere fastslås, at optagning af husdyr - bortset fra geder - ikke kan finde sted i deres inddigede smålodder (abildgårde, kålbårde og toftegårde)

ploejningmedstude.jpg

Fyns Vedtægt 1473

1) Først om fææ (kvæg) fødhe vpaa sit eyghit gress ok strafodher, oc ey huggde nogher mants skowæ foræ fææ. Item hwar man tilleghe swo mange hors oc øøgh, som han kan holde oc fødhe paa sit eyghit græs oc strafodher, oc holde them effter laghen alle eyæres skowe vthen skade.

2)  Item engen man vdi Fywn skall hawe eller holde gedhær, faa eller mange, lengre æn til helghenmøsse nest komende.

Inventarium på Gisselfeld gods 2. februar 1511
3 plove med jern og redskab, 26 plovstude, 2 studlinge, 27 køer, 47 gamle får og væddere, 47 geder og bukke, 4 arbejdsheste, 2 små foler, 3 arbejdsøg.

14. novbr 1519.
Vidne af Båg herredsting, hvor Laurids Peersen i Skovgaarde, væbner siddendes i dommers sted, af denne og 9 andre mænd at de have været vurderingsmænd på noget gods, som tilfaldt kongen efter herredsfoged Hans Andersen i Bukkerup, nemlig 1 fole, 1 gråt føl, 2 gamle øg, 1 ungt øg, 11 gamle geder, 6 kid, 5 gamle får, 2 beder, 4 lam, 6 spædkalve (diekalve), hvilket de vurderede til ialt 21 mark 3 skilling, som de ville være bekendt.


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail