Dette kunne være din reklame
DAIC

Jerseybesætningen på Malling Landbrugsskole 1911-2011

En af de første Jerseybesætninger i det gamle Århus amt, er besætningen på Malling Landbrugsskole, der har rødder tilbage til 1911, året efter at skolens forstander H.P. Larsen havde købt skolen.

Malling-Jersey.jpg

Den tidligere forvalter på Gårdbogård, Jørgen Møller drev agitation for Jerseykvæget på landbrugsskolen, og anfører i sine erindringer, at det var medvirkende til, at "forstander Larsen anskaffede Jerseybesætning".

Læs Jørgen Møllers erindringer her http://www.daic.dk/index.php?name=visinfo2.php&id=949

Skolens to kofamilier har fostret flere avlsmatadorer inden for Dansk Jersey, Lasse, Øjy Ib.

Stammoderen til den ene kofamilie er født på Jersey i 1907, og indkøbt til skolen i Vendsyssel hos gårdejer Chr. Bastholm, Gårestrup.

Læs mere om besætningen her: Carsten Houmann: Jerseybesætningen på Malling Landbrugsskole - en grundpille i Dansk Jersey. (Jubilæumsskrift 1889-1989, s.56-63).

 /infosys/images/daic/Jersey-paa-Malling-Landbrugsskole.pdf


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail