Dette kunne være din reklame
DAIC

Jerseytyren Irup Nr. 15

Jerseykvæget kom til Thisted amt i 1901 med en import af L.Th. Sørensen på Vestervig Overgård. Hans svoger J.Th. Hasselbalch til Linderumgård havde etableret sin Jerseybesætning 1898. I 1906-07 skete yderligere en import fra Jerseyøen til Vestervig Overgård.

På Irup, ligeledes i Thisted amt, hvor Hasselbalchs hustru og svoger var barnefødt, etableredes der en Jerseybesætning i 1906 "direkte indført fra Jerseyøen gennem etatsråd Jørgen Larsen, Gårdbogård".

Linderumgaard.jpg

Godsejer J.T. Hasselbalch på Linderumgård en halv snes kilometer fra Hjørring skiftede over til Jersey i 1898, samme år som han overtog hovedgården. Besætningen på Linderumgård anses, for at være nr. 2 Jerseybesætning i Danmark efter Gårdbogård. Se Hasselbalchs kontrakter 1898 og 1901 med J.Larsen sidst på den side http://daic.dk/index.php?page=index&id=490

I 1901 fik Hasselbalchs svoger Laurits Theodor Sørensen, Vestervig Overgård, smag for de små gule Jerseykøer, og som sagt 1906 kom racen også til Irup hovedgård.

Hasselbalchs unge kone Kirstine f. Sørensen og hendes bror på Vestervig Nedergård var født på Irup.

Hasselbalchs bror dr. med. Hasselbalch giftede sig en Jerseybesætning til, da han i 1916 ægtede en datter af direktør Hageman på Borupgård i Frederiksborg amt. En anden Hasselbalch, Axel var forvalter på Oregård under Rosenfeldt gods i Præstø amt, hvor der indsattes Jersey i foråret 1906.

Irup-nr-15-stb-130.jpg

Jerseytyren Nr. 15 Irup  (Stb. 130) - 1. præmie i Thisted 1913. Katalog nr. 364. Tilhører proprietær L. Sørensen, Vestervig Overgaard, Vestervig.

Irup Nr. 15 født 13.9. 1910 på Irup. Fader Irup nr. 38, Stb 107. Moder: Irup nr. 15, stb 546, født 26.12. 1904 på Jersey. Gnsn af 4 år (1907/08 - 1909/10 _ 2306 kg mælk, 6,62% fedt, 174 kg smør. Højeste smørydelse 181 kg i gnsnit af 1908-10. Ko Irup nr. 15's afstamning på Jersey fører til far: Marquis of Bute (JHB 3400) og mor Furze (JHB 9253)

Tyreslaegten-Jap-.jpg

Tyreslaegten-Jap.jpg

http://daic.dk/index.php?page=index&id=1605

DanskJersey-tyrelinjer.jpg

http://info.ath-group.dk/infosys/images/daic/Nybollegaard-39.pdf


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail