Dette kunne være din reklame
DAIC

Nybøllegård 39

Nyboellegaard-1888.jpg

Proprietaer-H-Terp.jpgI 1910 indmeldte proprietær H. Terp, "Louisehøj" ved Nysted sig i Danmarks Jerseyforening, men senest 1916 var han flyttet til Nybøllegård ved Stege.

Nybøllegårds jerseybesætning blev med årene berømt i Danmark for sine højtydende køer, hvoraf den mest berømte blev Nybøllegård 39.

Nybøllegårds besætningsniveau var ellers at dømme ud fra kontrolforeningsberetningerne på et almindeligt niveau. Forklaringen var formentlig, som det fremgik af en artikel i Jerseybladet, at H. Terp holdt de absolut bedste køer i hvad Terps fodermester kaldte "et maternat", her blev de opvartet efter alle kunstens regler, mens de mere ordinære køer, der ikke havde "kvalificeret" sig til "maternatet" blev passet mere almindeligt.

Nybøllegård 39

I 1931 tillagde H. Terp, Nybøllegård ved Stege, tyren Nybøllegård 39. Moderen nr. 39 havde efter datidens forhold usædvanlig gode ydelsestal, og det viste sig, at Nybøllegård 39 havde særdeles gode anlæg til høj mælkeydelse. Den fik flere gode sønner, hvoraf Garbo og Ægir må betegnes som de bedste.

Garbo blev på en måde opkaldt efter moderen, der var nr. 21, Greta Garbo, der havde gode ydelsestal og var i besiddelse af et velbåret yver med velansatte patter. Garbo fik stor betydning ved at give den gode søn Prins Garbo, der havde gode anlæg til såvel mælkeydelse som fedtprocent.

Ægir blev tillagt på en 4. kalvsko, men denne ko nåede dog at få mange regnskabsår, hvilket man tillagde stor betydning i jerseyavlen. Ægir havde gode anlæg til fedtprocent. Dens bedste søn blev Kattrup Ægir, som havde mange gode ydelsesanlæg, og den gav flere gode sønner, hvoraf Fyns Lynggård en af de bedste.

Koen Nybøllegård 39 blev ligeledes mor til Abild Nybølle og mormoder til Nybølle 12. Faderen til Abild Nybølle var Abild 6, født i 1928 hos E. Poulsens enke i Viby ved Nr. Åby på Fyn.

Abild Nybølle gav flere sønner, bl.a. Abildknægt, der havde usædvanlig gode ydelsesanlæg, og den fik flere gode sønner, hvoraf Fåborg Blach blev en af de bedste.

Nybølle 12 gav døtre med anlæg til høj ydelse, og den blev fader til Malling Favorit, der gav sønnen Esbern.

Nyboellegaard-39-avlsindsats.jpg

Nybollegaard-39-e.-17.jpg

DanskJersey-tyrelinjer.jpg

http://info.ath-group.dk/infosys/images/daic/Nybollegaard-39.pdf 

http://info.ath-group.dk/infosys/images/daic/Jersey-avlens-stamtavler.pdf

Jerseyavlens-grundstammer.jpg

Nybøllegård-familien går tilbage til ko nr. 145, født 1904 på Jersey-øen, og indkøbt 1905 til Louisehøj af H. Terp. Denne ko gav ifølge en artikel i Jerseybladet (1936) "ikke alene megen, men også fed mælk". Hendes gensn. af 10 år (1906-16) var 2667 kg mælk, 6,05% og 183 kg smør. Hendes to bedste år var 1914-16: 3095 kg mælk, 6,79% og 240 kg smør. Hun fik 2. præmie i 1914 (formentlig dyrskue i Stege?). Hun er lagt til på en ukendt ko på Jersey-øen men med kendt far: Derry (J.H.B. 3118).

Ko nr 145 beskrives som en ret stor ko, gulrød, dyb og bred, med lige ryg og regelmæssigt kryds, stort og fint velformet yver. Koen fødte 10 kalve, hvoraf 8 kviekalve blev tillagt.

Af disse døtre blev ko nr. 5, født 12. okt. 1907, den bedste, "særlig i kraft af den fede mælk. Mange af dens søstre gav lige så megen, men betydelig magere mælk".

Ko nr. 5 beskrives som en middelstor, gulrød, dyb og bred ko med lige ryg og regelmæssigt kryds samt et stort og fint yver. Hun ydede i gensn. af 13 år (1909-22) 2139 kg mælk, 5,86%, 142 kg smør. De to bedste år var 1914-16: 2862 kg mælk, 6,04% og 196 kg smør. Ko nr. 5 tilkendtes 2. og 3. præmie i samlinger i Stege 1914 og 1916. Faderen var "Prinsen" (Stb nr. 83- Glory-slægten), tillagt 6. januar 1905 hos S. Nielsen, Kjærgård ved Hjørring.

På ko nr. 5 blev tillagt 5 kvier og 4 tyre, hvoraf den ene tyr, Bravo IV*, født 28. maj 1917 benyttedes i besætningen. Den gav på ko nr. 4, født 25. juli 1915 (Nybøllegård), ko nr. 37 Nybøllegaard (E.S. 228), der i 1927 vandt Jerseyforeningens bronzemedalje for høj ydelse. Året efter kendtes hun "værdig til bronzemedalje".
*) Fra Fiskebæk Bravo (Stb nr. 85), født 7.marts 1904 på Gårdbogård.

"Alle døtre af ko nr. 5 gav forholdsvis megen mælk, men de fire med fedtprocenter kun omkring 5.

Ko nr. 51, Nybøllegård (E.S. 227), født 9. juni 1918 derimod gav ikke alene megen, men også meget fed mælk". I gensn. af 10 år (1920-30) nåede hun 3195 kg mælk, 6,96%, 253 kg smør (222 kg smørfedt); de to bedste år (1926-28) var tallene 4190 kg mælk, 7,39%, 353 kg smør (310 kg smørfedt).

Ko nr. 51 Nybøllegård fik i 1927 Jerseyforeningens sølvmedalje for høj ydelse; året efter kendtes hun værdig til sølvmedalje. Hun beskrives som "en typisk, velbygget jerseyko, men dog med en smule lav ryg".

Faderen var også her af Bravoslægten, der var kommet til Fiskebæk på Falster; Bravo III, tillagt 1913 af H. Terp.

Ko nr. 51 Nybøllegård fik 10 kalve, hvoraf blev tillagt 5 kvier og 3 tyre, hvoraf Grimskær 51, benyttedes i besætningen. Af hendes 5 døtre, nåede de fire, nr. 4, nr. 20, nr. 28 og ikke mindst nr. 39 en høj ydelse, hvorimod nr. 24 skuffede forventningerne."Nr. 4 og nr. 20 gav begge megen og ret fedmælk. Nr. 4 afgik i 1933".

Ko-nr-39-Nyboellegaard.jpg

Ko-nr-39-Nyboellegaard-1933.jpg

Højstydende blev dog nr. 39, Nybøllegård, (E.S. 230), født 2. september 1922. Rekordkoen, der som den første i Danmark, fik både bronze-, sølv- og guldmedalje for høj ydelse, henholdsvis i 1928, 1931 og 1932. Hvor til kommer en sølvplade fra "Vort Landbrug".

"En typisk, velbygget, passende stor Jerseyko", hvis regnskabstal så således ud: I gensn. af 12 år (1924-36) 4823kg mælk, 5,85%, 319 kg smør; de to bedste år var 1931-33, hvor hun ydede: 6900 kg mælk, 6,10%, 478 kg smør. Hun afgik i 1935.

Nybøllegård 39's fader var Grimskær 91 I, født 26. november 1919 på Fiskebæk. Farfar var Grimskær 4 (Stb nr. 215 - tillagt 1916 hos J. Gregersen, Grimskærgård, Skovby i Jylland).

Ko-nr-28-Nyboellegaard_1.jpg

Men også søsteren til nr. 39, ko nr. 28, Nybøllegård (E.S. 409), født 8. okt. 1929 var "en meget højtydende ko og dertil en overmåde køn og meget typisk, passende stor, velbygget jerseyko". I gensn. af 7 år (1931-38) ydede hun 4628 kg mælk, 6,30%, 331 kg smør (292 kg. smørfedt); og i de to bedste år (1935-37) blev det til 5687 kg mælk, 6,37% og 411 kg smør (362 kg smørfedt). I 1935 fik hun Jerseyforeningens sølvmedalje og i 1937 guldmedaljen for høj ydelse. Hun afgik i 1939.

H-Terp-H-Clausager-1937.jpg

Hans Clausager svinger med H. Terp's guldmedalje for ko nr. 28, Nybøllegård, opnået i 1937

Ko nr. 28, Nybøllegårds far var Grimskær 18 (E.S. 7), hvis moder Miss Aleksandra (E.S. 165), født 19. okt. 1916 på Fiskebæk, i 1921 fik Jerseyforeningens bronzemedalje for høj ydelse.

Doetre-af-Nyboellegaard-39-e.s.170.jpg

Nybøllegård 39 fik ialt 12 kalve og en livsydelse på 3876 kg smør. I pjecen om Jerseykvæget (1944) hedder det, "at efter hende, er der tre sønner med forskellige fædre. Disse sønner udmærker sig gennemgående ved gode anlæg til mælkemængde, men med lav fedtprocent".

Nyboellegaard-39-stb-361.jpg

Nyboellegaard-39-stb-361-1.jpg

Nyboellegaard-39-stb-361-2.jpg

Doetre-af-Nyboellegaard-39-1-e.s.170.jpg

"Nybøllegård 39 (E.S. 17) er den ældste af disse, nu i 1944 13 år gl."  Den blev født på Nybøllegård 26. okt. 1931. Faderen var en tyr hos Danielsen, Adamshøj ved Ringsted, "Jason 93", hvis farfar var Grimskær IV (Stb. 215), født 1916 hos Gregersen, Grimskærgård, der på den tid havde den højstydende besætning i Jylland. Farmoderen Miss Alexandra (E.S. 165) fik Jerseyforeningens guldmedalje i 1926.

Afkomsdiplom-Nyboellegaard-39-stb-361-1.jpg

Afkomsdiplom-Nyboellegaard-39-stb-361-2.jpg

Nybøllegård 39 købtes først af brødrene H.G. Jensen og Carl Jensen i Indslev, der også en tid ejede Indslev Ellekær. De solgte siden tyren til forpagter Leerberg, Holmegaard i Harndrup, og ifølge Jerseybladet juli 1936 kom den også til Åbylund.

Dens afkomsundersøgelse var: 8 døtre: 3936 - 5,92- 264. Fremgangen fra mødre til døtre var 959 -0,11 - 68, altså en tyr med gode anlæg til høj mælkemængde og jævn fedtprocent. 16 sønner af denne tyr er optaget i Jerseystambogen og 1 i elitestambogen, men flere er på vej".

 

Nyboelle-Brok-1937.jpg

I 1944 hedder det herom: "En af sønnerne efter Nybøllegård 39 (E.S. 17) er Nybølle Brok (E.S. 29), der i modsætning til faderen har sikre anlæg tilhøj fedtprocent og jævn god mælkemængde. De øvrige sønner synes at falde mere ud efter faderen,og deres døtre giver gennemgående meget mælk med en fedtprocent omkring eller lidt over 6. Af disse kan nævnes Indslev 11, stb 447 og Palle Billesbølle, stb 498.

Garbo-stb.634.jpg

En af Nybøllegård 39's mest betydelige sønner var Garbo, stb. 634, født 24. okt. 1940 hos Laurits Hansen, Billesbøllegård i Harndrup på Nordvestfyn. Laurits Hansen drev sammen med en bror igennem 1930'erne Billesbøllegård, som de havde overtaget i 1928. På gården stod i de første år RDM, men fra regnskabsåret 1932/33 ses der at have været Jersey på gården sideløbende med RDM.

Garbo-v-R.J.Rasmussen-Baekkelundgaard.jpg

Garbo var lagt til på koen nr. 21, formentlig opkaldt efter en kendt skuespillerinde "Greta Garbo" (E.S. 545), født 14. juni 1932 på Billesbøllegård, altså omtrent på det tidspunkt, hvor Jerseyerne må have holdt deres indtog på Billesbøllegård. Ganske vist hævdes det i elitestambogen, at Greta Garbos mor, ko nr. 10 "Jenny", er født i 1929 på Billesbøllegård, men måske er det snarere sket hos brødrene Hansens far, hmd Hans P. Hansen på Indslev Mark, der senest i 1925 fik sine Jerseyer. Her stod i det mindste Greta Garbos far, en søn af en af de første tyre i elitestambogen Jesper Indslev (E.S. 4), og lagt til på en ko nr. 10, født 26. april 1926 på Nybøllegård, men siden erhvervet af Hans P. Hansen.

Moderen til Greta Garbo, førnævnte ko nr. 10 Jenny er lagt til på en ko nr. 8, født 1923 hos Carl Nielsen i Gadstrup, der blev medlem af Danmarks Jerseyforening i 1907.

Prins-Garbo-E.S.55.jpg

I DJ's jubilæumsskrift 1962 er det vurderingen, at Garbo's eneste betydelige afkom var sønnen Prins Garbo. "Prins Garbo har haft en meget lang virkeperiode, idet den har leveret tyre til stambogen i over en halv snes år, og den har givet et meget stort antal fortrinlige døtre, hvilket også bidraget til elitestambogen vidner om. 9 af dens sønner har haft døtre på afkomsprøvestation, og de har alle klaret sig godt - de fleste endog særdeles godt. Bedst var resultatet for Lynn, Ålborg Maj, Juul Garbo, Prins Holm, Brygger 36 og Randers Garbo".

Doetre-efter-Kaerbyholm-27-E.S.19.jpg

Samling efter Kærbyholm 27 (E.S. 19)

Blanke-slaegten_1.jpg

Prins Garbo (E.S. 55) er født 12. okt. 1942 hos Laurits Jensen, Toftegård i Håstrup på ko nr. 69 (E.S. 567), født 29. september 1932. Hun afgik i 1950 med en livsydelse på 3504 kg smør. Prins Garbos morfar var Kærbyholm 27 (E.S. 19) født 1930 på Kærbyholm. Ejer var Rosager på Rødbjerggård, så samlingen (se foto ovenfor) efter Kærbyholm 27 er formodentlig fra Rødbjerggård.

Ko nr. 69 Lyna (E.S. 567) var med på Bellahøj i 1938. Her fik hun for ydelse 22 points og for eksteriør Guldmedalje.

Mogens Stendal har gjort mig opmærksom på, at denne ko også er mor til Jens Lyn (Stb 638), far til ko nr. 45, født 1946, hos Edvard Hansen i Rødding, der i 1963 fik Danmarks Jerseyforenings sølvbæger for høj livsydelse (64.389 kg mælk, 5,65%, 4117 kg smør). Hun er 4xtipoldemor til Fyn Tved (Stb 4806).

Jerseybladet nr. 5, 1943: "Jens Lyn, Stb 638 er tillagt hos L.Jensen, Toftegaard, Haastrup, på ko nr. 69, E.S. 567. Ydelsen er: gsnt. af 8 år (1934-42) 3433 6,67 260; 2 bedste år (1936-38) 4182 6,79 323.

Koen er efter tyren Kærbyholm 27 (E.S: 19), der havde fortrinlige anlæg til både mælk og fedt%. Fader til Jens Lyn er Gamborg Bølle, stb 544, der er tillagt hos Peter Larsen, Bjergdalsgård, Gamborg. Denne tyr har nu malkende døtre, der tegner godt. Her skulle således også være sandsynlighed for god nedarvningsevne. Eksteriørmæssigt er tyren velbygget, middelstor, grå med hvide pletter bag bovene, i lyske og på underside".

Koer-Roedbjerggaard-Rosa-og-Lyna.jpg

Køer på Rødbjerggård: tv E.S. 3718 (Rosa), th E.S. 2876 (Lyna)

Laurits Jensen i Håstrup, der var svoger til Hans Rosager på Rødbjerggård i Vejstrup, drev i stor udstrækning avl på dyr fra Rødbjerggård, således også i tilfældet med Prins Garbos mor, der er af Lyna-familien, der kan føres tilbage til Jersey-øen til ko nr. 11 Lyna, (J.H.B. 11827), født 12. august 1904 hos Ch.L. Cuerot.

 

 

Abild-Nyboelle-stb-375.jpg

Abild Nybølle var den næste søn af ko nr. 39, Nybøllegård (E.S. 230). Ydelsen var i gensn. af 24 døtre 3338 - 6,01 - 228 og fremgangen + 160 - 0,06 + 9. Avlemåden svarer således ret godt til halvbroderens, Nybøllegård 39. Abild Nybølle har 11 sønner i Jerseystambogen, hvoraf må nævnes Adonis Åbylund, stb 467, der har givet flere fortrinlige døtre".

Abildknaegt-1945.jpg

Abild-Oddeknaegt-1947.jpg

 

Ko-nr.12-Nyboellegaard-E.S.-410.jpg

"Ko nr. 12, Nybøllegård, stb nr. 410 fik sølvmedalje i 1934; hun yder megen, men ikke så fed mælk. Nr. 12 er af passende størrelse og af ædelt præg, men med noget høj, skarp kam og noget hældende tagdannet kryds, men hun har udmærkede malkeorganer.
Gens. 5 (1930-35) 4433 - 5,41- 271; 2 bedste (1932-34) 5444 - 5,45 - 335.
Fader: Grimkær 18 (E.S. 7). Nr.12 har sat 5 tyre og kun en kvie i verden". (Jerseybladet 1936)

Ko-nr-12-Nyboellegaard-E.S.-410.jpg

Ko-nr-30-Nyboellegaard-E.S.-793.jpg

Nybolle-12.jpg

Nybølle 12 (Foto: Wulff Petersen)

Nyboelle-12-E.S.-16.jpg

Nyboelle-12-stb-370.jpg

Nyboelle-12-stb-370-1.jpg

Tyren-Nyboelle-12-E.S.-16.jpg

Afkomsdiplom-Nyboelle-12-stb-370.jpg

Afkomshold-efter-Nyboelle-12-stb-370-1940.jpg

Doetre-efter-Nyboelle-12-E.S.-16.jpg

Nybølle 12 er en Nybøllegård-tyr tillagt på en datter af ko nr. 39. Den virkede fortrinligt i besætningen hos H.A. Hansen, Kærbyholm, Nr.Åby og havde i gensn. af 12 døtre 3831- 6,10 - 265 med en fremgang på +704 -0,05 +46.

11 sønner er optaget i stambogen. De bedste af disse synes foreløbig at være Malling Favorit, stb 466 og Hertug, stb. 473


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail