Dette kunne være din reklame
DAIC

Molly Brook Farm i Vermont

Molly-Brook-Farm-00.jpg

Fra Highland Farms i Maine fortsatte vi på WJCB-turen til Molly Brook Farm i West Danville i Vermont. Det var det sidste besøg på turen, der sluttede fredag eftermiddag den 9. juli 2009.

Molly-Brook-Farm-0.jpg

Molly Brook er et typisk familielandbrug i Vermont. Farmen har været i slægtens eje fra 1840 og siden 1917 har man haft registrerede jersey-dyr i stalden.

Molly Brook har oparbejdet et internationalt renommé for mange dyr af høj kvalitet. Besætningen har været med i ydelseskontrollen siden 1910, hvilket ikke overgås af andre besætninger i Vermont. Besætningens ydelse var i 2008 8621 kg mælk, 410 kg fedt og 324 kg protein.

Molly Brook var også hjemmet for Molly Brook Fascinator Flower, hvis indflydelse på jerseyavlen verden over har været mærkbar. Måske første gang koen omtales officielt i Danmark var i Jerseybladets februar nr. 1995, hvor avlskonsulent N.K. Fruergaard omtaler et USA-besøg, som JAS (Jerseyavlssamarbejdet i Nordjylland) havde foretaget i oktober 1994, og hvor deltagerne havde haft lejlighed til se Molly Brook Fascinator Flower. Den "og Altheas Madison" skrev Fruergaard "betragtes som nogle af USA' allerbedste Jerseykøer. Flower har produceret en lang række positive køer og sønner - blandt andet M. Brook BM".

Ved Agromek i januar 1995 holdt JAS auktion over en række recipienter, drægtige ved US-Jersey- embryoner. En af kombinationerne var (Flower x Berretta). Molly-Brook-Fascinator-Flower.jpg

I oktober 1969 indkøbte ejerne af Molly Brook Farm, Sally og Walter Goodrich en andenkalvsko, Edgemonts Fashion Dawn, som året efter blev mor til Molly Brook Trademark Fashion, mormor til Molly Brook Fascinator Flower, der blev født 11. februar 1980. Moderen til "Flower" var en datter af toptyren S.S. Quicksilver of Falneva, hvis farmor var den berømte ko på High Lawn Farm, Observer Signal Lady Jean.

"Flowers" afstamning kan føres tilbage til en importeret ko, Green Farm Sybil (477778), importeret 4. august 1920 af Edmond Butler på skibet Manhattan. Ifølge Gow (1938)solgte Butler koen for 12.000 dollars til Lucius V. Walkley, ejeren af Belleview Farms i Connecticut. Walkley havde etableret sin besætning i 1907, overvejende med Jersey af Oxford Lad afstamningen, men 1915 solgte han hele besætningen til fordel for nogle importerede dyr, som han købte samme år. Walkley blev medlem af AJCC 1914 og døde 1930. Hans mest berømte indkøb skete i 1919 på Butlers auktion, da han bød 65.000 dollars for faderen til Green Farm Sybil, Sybil's Gamboge.

Imp. Sybil's Gamboge, 174663

http://daic.dk/kvaeg.php?page=jersey&id=1528 Se også New York Times 1921, da Walkley satte sin besætning til salg http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?_r=1&res=9A00E3D81F3FEE3ABC4151DFB366838A639EDE

Faderen til Molly Brook Fascinator Flower var Shadewell Fascinator, søn af den betydelige tyr Vaucluse Sleeping Surville, hvis mor var en importeret ko fra Jersey-øen Surville Roseland Sarita -"en dejlig ko, avlet frem fra alle de bedste "blodlinjer" på øen". "Surville" var iøvrigt også far til de canadiske toptyre Meadown Lawn J. Imperial og Valleystream JIS Juno på en "Title"-ko. I Danmark fik "Imperial", sønnen Skæ Ide, der har haft et stort gennembrud i USA med sønnen Q Impuls.

Shadewell Fascinator var iøvrigt iblandt de amerikanske tyre, som Dansk Jersey købte sæd efter i 1985. Det gav bl.a. den meget anvendte danske tyr, Fyn Tanic, tillagt hos Jørgen Thomsen i Stensby. http://daic.dk/index.php?page=index&id=1597

HI Hans, Congratulations  the best wishes in your research efforts on Jersey Cows. I'd be happy to respond to your inquiry if I knew exactly what you wanted. We have bred & developed the Flower Family to the point that they are recognised throughout the world for outstounding type & production. Ther are presently 12 sons grsons & grgrsons of Flower on th USDA sire summary top 100 list. Let me know what you are looking for & i'll try to answer.  Regards Sally Goodrich, Molly Brook Farm.

I 1999 skrev jeg til Sally Goodrich på Molly Brook Farm og som det fremgår af hendes mail var hun yderst imødekommende. "Hi Hans, Tillykke og de bedste ønsker  med dine bestræbelser med at udforske Jerseykoens historie. Det vil lette mig at besvare din forespørgsel, hvis du var mere konkret. Vi har avlet og udviklet "Flower Familien" til det punkt, hvor den er anerkendt over hele verden for sit enestående eksteriøre og høje ydelse. Der er for nærværende 12 sønner, sønne- og sønne-sønnesønner efter Flower på USDA's top 100 liste over tyre. Lad mig vide, hvad du ønsker af oplysninger, så skal jeg prøve at besvare dem. Venlig hilsen Sally Goodrich, Molly Brook Farm".

Ja, der skulle så gå 10 år, inden jeg kom videre med sagen!

Molly Brook Fascinator Flower's 2 sønner Molly Brook Brass Top og Major, (helbrødre efter Top Brass), der blev flittigt brugt i begyndelsen af 1990erne, lagde grunden til "Flowers" ry. Dertil kom at "Flowers" far Shadewell Fascinator dels havde en anden afstamning end tidens mest populære toptyre og dels at han ikke havde været anvendt helt så meget i avlen. Men også "Flowers" datter, Molly Brook Sooner Fame's ydelsesrekorder understøttede samme tendens. Siden da er mange døtre kommet til, som har kastet glans over "Flower-familien".

Af de papirer vi fik udleveret fremgår, at i 2009 har "Flower" i USA nu 8 generationer af døtre, der malker, heraf har 91 fået bedømmelsen "Excellent" mens 105 andre har ydet mere end 20.000 lbs mælk (9071.85 kg.)  "Denne familie med så smukke yvere", kendt for sine 111 (103?) sønner, der indgår i Jerseyavlen, hvoraf især bør fremhæves Molly Brook BM med 11.288 døtre i 2.665 besætninger og hans helbroder Molly Brook Brass Top med 4.762 døtre i 1.403 besætninger. Og "Flowers" sønnesøn Molly Brook Ginwood Freedom-ET med 7.669 døtre i 1.214 besætninger og endelig et led længere ude Molly Brook Berretta Fanclub-ET med 5.022 døtre in 676 besætninger.

Molly Brook Fascinator Flower blev da også i 2000 kåret som den tredjebedste Jerseyko i USA gennem tiderne.

Over årene er der solgt avlsmateriale til 23 stater i USA og til 12 forskellige lande udenfor USA, således er der solgt tyre til Guatemala, Grækenland, Australien og Canada. Ud over til Danmark er der også solgt embryoner af denne familie til New Zealand, England og Australien.Molly Brook Farm har i 2009 modtaget den seneste af en række officielle hædersbevisninger for deres virke.

 MOLLY-BROOK-ARTIST-MONA-dansk-islaet-JAS-Artist-datter-nr-241.jpg

Ifølge den besætningsliste vi fik udleveret er der i besætningen 2 JAS-ARTIST- døtre  (Skæ Ide x Fyn Tanic) - nr. 244 Molly Brook Artist Footy (14600 lbs. mælk, 812 lbs fedt og 560 lbs. protein. Men for Nr. 241 Molly Brook Artist Mona (se billedet) har jeg ikke tallene.

Myles-Sally-Walter-Goodrich.jpg

Sally og Walter Goodrich modtog i 1994 AJCA's "Master Breeder Award". De er den femte generation på Molly Brook Farm. I 1840 hørte der 160 acres til farmen, i dag består den af 450 acres plus noget tilforpagtet jord, som udelukkende ligger hen med græs til hø og afgræsning og selvfølgelig skov, men nok til at føde de 121 køer, som Molly Brook Farm ifølge Den amerikanske Jerseyforening består af i dag. Ved den sidste opgørelse af ydelsen i april 2009 angives tallet til 111.

Walter Goodrich's far Wendell drev Molly Brook Farm i fællesskab med sin morfar, Walter Abbott til 1926, da samarbejdet ophørte. Besætningen, som da bestod af 30 jerseykøer blev delt ligeligt imellem dem, således at morfaderen bosatte sig i Newbury, 50 miles fra Molly Brook Farm, hvor Walters far fortsatte. I 1950 blev Sally og Walter Goodrich gift og 1960 fik de halvpart i Molly Brook Farm. I 1972 købte de så resten af farmen efter Walters fars død. De har som andre farmere fået adskillige børn, og i 1984 indgik sønnen Myles i kompagniskab med forældrene. Og i dag er en syvende generation på vej på den gamle familiefarm, med Myles og hans hustru Marias børn, Jen og Chris.

Sally og Walter er ikke længere aktive udstillere af dyr, men som Sally udtrykker det: "Vi får utallige breve og telefonopringninger fra folk, der har købt vores dyr og som er særdeles veltilfredse med dem. Og flere af de dyr, de har købt hos os, viser sig da også at vinde fløjen på dyrskuerne." 

Familien på Molly Brook Farm er ikke kommet sovende til deres resultater, det er en hårdt arbejdende familie. Og deres engagement omkring Jerseykoen er forbilledligt. Og deres succes er simpelthen enestående, og ifølge Russell Gammon fra Canada, så skyldes det måske, at især Sally har en fænomenal indsigt i dyrenes afstamning. I Danmark ville vi jo nok kalde Sally Goodrich for "en genial kvægopdrætter."

Da vi kom til Molly Brook Farm havde flere af deres mange internationale "fans" forberedt en overraskelse til dem, i anledning af deres 59 års bryllupsdag. Ja, tænk sig i 2010 kan de fejre diamantbryllup, og som det vil fremkom af billederne, så kunne Sally stadig og med et smittende engagement vise frem og fortælle os om deres dejlige jerseyer på Molly Brook Farm.

 

 

Molly-Brook-Farm-01.jpg

Molly-Brook-Vermont-2009.jpg

Molly-Brook-Farm-02.jpg

Molly-Brook-Farm-03.jpg

Molly-Brook-Farm-04.jpg

Molly-Brook-Farm-05.jpg

Molly-Brook-Farm-06.jpg

Molly-Brook-Farm-07.jpg

Molly-Brook-Farm-08.jpg

Molly-Brook-Farm-09.jpg

Molly-Brook-Farm-10.jpg

Molly-Brook-Farm-11.jpg

Molly-Brook-Farm-12.jpg

Molly-Brook-Farm-13.jpg

Molly-Brook-Farm-14.jpg

Molly-Brook-Farm-15.jpg

Molly-Brook-Farm-16.jpg

Molly-Brook-Farm-17.jpg

Molly-Brook-Farm-18.jpg

Molly-Brook-Farm-19.jpg

Molly-Brook-Farm-20.jpg

Molly-Brook-Farm-21.jpg

Molly-Brook-Farm-22.jpg

Molly-Brook-Farm-23.jpg

Molly-Brook-Farm-24.jpg

Den oprindelig kostald med plads til 12 køer er stadig i brug, omend der er sket knopskydning henad vejen.

Molly-Brook-Farm-25.jpg

Molly-Brook-Farm-26.jpg

Molly-Brook-Farm-27.jpg

Molly-Brook-Farm-28.jpg

Molly-Brook-Farm-29.jpg

Molly-Brook-Farm-30.jpg

Molly-Brook-Farm-31.jpg

Molly-Brook-Farm-32.jpg

Molly-Brook-Farm-33.jpg

Molly-Brook-Farm-34.jpg

Molly-Brook-Farm-35.jpg

Molly-Brook-Farm-36.jpg

Molly-Brook-Farm-37.jpg

Molly-Brook-Farm-38.jpg

Molly-Brook-Farm-39.jpg

Molly-Brook-Farm-40.jpg

Molly-Brook-Farm-41.jpg

Molly-Brook-Farm-42.jpg

Molly-Brook-Farm-43.jpg

Molly-Brook-Farm-44.jpg

Molly-Brook-Farm-45.jpg

Molly-Brook-Farm-46.jpg

Molly-Brook-Farm-47.jpg

Molly-Brook-Farm-48.jpg

Molly-Brook-Farm-49.jpg

Molly-Brook-Farm-50.jpg

Molly-Brook-Farm-51.jpg

Molly-Brook-Farm-52.jpg

Molly-Brook-Farm-53.jpg

Molly-Brook-Farm-54.jpg


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail