Dette kunne være din reklame
DAIC

Highland Farms Inc. i Staten Maine

Highland-Farm-00.jpg

På turen rundt i New England kørte vi den 9. juli 2009 fra Burlington i staten Vermont til den sydlige del af staten Maine, tæt på grænsen til staten New Hampshire. Målet var Highland Farms Inc. i Cornish, hvor man uden afbrydelse har registreret jerseykvæget siden 1886, hvilket gør den til USA's ældste.

Brev-Allaire-P-Palmer.jpg

I 1996 skrev "konen på gården" Allaire Palmer til mig: "Kære Hr. Norgaard. Highland Farms blev etableret med registrerede Jersey i 1886. Vi er den ældste registrerede Jersey besætning i De forenede Stater. Mange af vores nuværende ko-familier går tilbage til den oprindelige ko, der blev indkøbt i 1886. Highland Farm er endvidere fødestedet for Highland Magic Duncan og Highland Duncan Lester. Vi har historiske optegnelser og fotos, hvis du er interesseret..... Med venlig hilsen Allaire P. Palmer".

/infosys/images/daic/Lester-til-DK-1991.pdf

Allaire-P-Palmer.jpg

Allaire P. Palmer under vort besøg på Highland Farms

Kirkegaard-1.jpg

I umiddelbar nærhed af Highland Farms ligger en nedlagt begravelse, som imidlertid ikke har relation til slægten Pike, der i 6 generationer har ejet Highland Farms, for fortæller Allaire Palmer. Highland Farms er dannet ved sammenlægning af 6 selvstændige, mindre farme. Og begravelsen tilhører en af disse slægter.

Til Highland Farms hører i dag 1200 acres og 100 acres er tilforpagtet. (acre x 4046,9 / 10000) = Hektar ). Heraf udgør hele 1000 acres skov. Mens 300 acres anvendes til dyrkning af grovfoder, de 150 til majs og de resterende 150 med græs til hø og ensilage. Allaire Palmers datter Libby fortæller dog, at de indkøber en del hø  som en direkte følge af at de p.g.a. terrænforholdene er nødt til at sprede gyllen på arealerne omkring farmen.

John-Bailey-NZ-John-Palmer.jpg

John Bailey, New Zealand (TV) i samtale med John Palmer, der er gift med Allaire Palmer, født Pike.

Libby-Bleakney-Brenda-Snow-tvillinger.jpg

John og Allaire Palmers datter Libby Bleakney (TH) i samtale med turleder Brenda Snow. Yderst til venstre Libby og Russell Bleakneys tvillinger, Jennifer Kimball og Johanna Chapman.

Highland Farms blev etableret af David C. Pike og hans 2 sønner Wyer W. og Fred B. Pike i 1886. I 1925 fik Wyer's søn, Robert S. Pike sin onkels halvpart i farmen. Han havde fået en uddannelse fra Universitet i Maine. I 1937 blev Robert S. så eneejer. Og i 1956 fik Robert's søn Robert L. Pike med sin hustru, Laura og senere deres børn Lorie og David andel i farmen, og året efter indtrådte også Robert's datter Allaire, gift med John Palmer, og senere deres børn Libby og Dan. I 1962 omdannedes Highland Farms så til et egentligt familieselskab med Robert S. Pike som formand. I dag ejes Highland Farms af Libby Bleakney, hendes broder, Daniel Palmer og hendes kusine Lorie Pike og fætter David Pike. 3 af deres voksne børn arbejder på fuld tid på farmen, det gælder tvillingerne og Davids søn, Chad Pike, mens Lories datter, arbejder på deltid. Men iøvrigt gælder, at de i familien, der har beskæftigelse uden for farmen, giver en hånd med, når det behøves.

Highland-Farm-09.jpg

Highland-Farm-10.jpg

Highland-Farm-01.jpg

Highland-Farm-01a.jpg

Highland-Farm-01b.jpg

Highland-Farm-02.jpg

Highland-Farm-03.jpg

Highland-Farm-04.jpg

Highland-Farm-05.jpg

Highland-Farm-05a.jpg

Highland-Farm-05b.jpg

Highland-Farm-05c.jpg

Familien på Highland Farms har haft held til generation efter generation, at få de unge, der er opvokset på "det smukke Highland Farms", som Libby udtrykker det, til at vende tilbage. Og ifølge Libby har den ældre generation på Highland Farms altid budt de yngre velkommen hjem og straks vist dem tillid ved at overdrage dem et ansvar.

Highland-Farm-06.jpg

Farmens bygninger blev ødelagt ved en brand i begyndelsen af 1900-tallet, en ny kostald blev opført i 1906, som siden da er renoveret gentagne gange. Et nyt stuehus kom først til 3 år senere, og som skikken er i den nordlige del af New England, så er stald og stuehus bygget sammen, som det fremgår af billedet ovenfor.

Highland-Farm-06a.jpg 

Highland-Farm-06b.jpg

Highland-Farm-06c.jpg

Highland-Farm-06d.jpg

Highland-Farm-07.jpg

Highland-Farm-08.jpg

Under vores besøg tog vi selvfølgelig alle mulige hensyn for at vi ikke skulle bringe eller få evt. smitsomme sygdomme med os derfra. Efter hjemkomsten tilså jeg først mine egne dyr efter, at der var gået mere end 48 timer.

Highland-Magic-Duncan.jpg

Highland Magic Duncan  635862 AJCA

Highland-Duncan-Lester.jpg

Det var så ubetinget Highland Magic Duncan, der først satte Highland Farms på landkortet. Tyren er født 1. september 1980, senere fulgte så sønnen Highland Duncan Lester, født 10. november 1985. Ifølge en opgørelse fra april 2009 er sidstnævnte krediteret med 34,396 døtre i 10 lande.

Ifølge Jerseybladet 8. okt. 1987 forhindrede veterinære bestemmelser import af sæd fra Highland Magic Duncan til Danmark, fordi det i 1987 konstateredes, at den havde Para-tuberkulose. Afkomstresultaterne havde ellers vist, at den var en langt bedre ydelsestyr end Top Brass, og Mogens Stendals vurdering var, at den ved "et dansk S-indeks ikke alene ville have været en suveræn nr. 1, men der ville have været "mange" S-indeks enheder ned til nr. 2".

Mo-St-paa-Highland-Maine-1991.jpg

Mogens Stendal fortæller: "Jeg vedlægger lige et, lidt vovet billede. Det forestiller mig på Highland, hvor jeg er ved at skifte mig .... til staldtøj, da vi var rundt og se på Lester-afkom. Billedet er taget af Chr. H. Olesen. Jeg husker ikke, hvem der ellers var med, men det var faktisk kun mig, der var med på spalterne, hvor fru Allaire entusiastisk og yderst interessant præsenterede køerne for mig og fortalte og fortalte… Det var sidst på dagen, så ”de andre” var vist kørt trætte!

1991-Duncan-doetre-Highland-Farms.jpg

I juli 1991 foretog Dansk Jersey en ny besigtigelsestur til USA, og i den forbindelse besluttedes det at importere 4000 sædportioner efter Duncans søn, Highland Duncan Lester, som på det tidspunkt var USA's absolutte toptyr. "Besigtigelsesudvalget så i alle besætninger mange Duncan-døtre og var meget begejstret for dem". (Jerseybladet 5.10. 1991), så der blev senere importeret sæd af andre Duncan-sønner til Danmark, Hermitage, Lawman, Malcolm, Barber og D. Glenwood.

Fyn-Lemvig.jpg

http://info.ath-group.dk/infosys/images/daic/Fyn-Lemvig-2001.pdf

Det mest synlige resultat i Dansk Jersey af denne import, er Fyn Lemvig. På Highland Farms egen hjemmeside rangerer Fyn Lemvig, som den ene af de 3 Lester-sønner, der har haft størst betydning for jerseyavlen. Du kan læse hele historien om Fyn Lemvig her. http://daic.dk/index.php?name=visinfo2.php&id=494 

http://daic.dk/index.php?name=visinfo2.php&id=1103 og http://daic.dk/index.php?name=visinfo2.php&id=797 

http://daic.dk/index.php?name=visinfo2.php&id=943

Highland-Farms-herd-22.jpg

Highland Farms rangerer i dag blandt den bedste fjerdedel af kontrollerede besætninger i USA. I 2008 bestod besætningen af 225 køer og 277 kvier. Ydelsen var 18.141 lbs. mælk, 886 lbs. fedt og 654 lbs. protein (47 lbs mælk = 21.3 kg = 21.3 liter).

Siden 1926 har man været med i ydelseskontrollen. I 1931 var ydelsen af 22 køer: 8,353 lbs. mælk og 486 lbs. fedt. Highland Farms var de første i Maine, der fik malkemaskine. Siden er malkestalden forbedret i 1953 og sidst i 1988.

Indtil sidst i 1950erne lagde man i avlsarbejdet på Highland Farms størst vægt på "typen". I Jersey Journal 1986 forklarer man, at det var nødvendigt at foretage et kursskifte: "Vi lå langt efter med hensyn til produktionen, vi måtte gøre noget for at få mere mælk". Så da der i 1967 indførtes en form for avlsindekser for tyre, var man på Highland Farms ikke sene til at tilslutte sig. Det blev toptyre som H.L. Torono Secret Orator, Noblemans Lotus Designer og Normsland Belle Boy, der holdt deres indtog. Senere kom så Observer Chocolate Soldier. Alene OC Soldier gav fødsel til 150 kalve på Highland Farms 1871-81. Så man fortsatte linjen med brug af de bedste toptyre, og resultaterne udeblev da heller ikke. I slutningen af 1970erne var det toptyre som Briarcliffs Brave Soldier, Generator HL Earl and Quicksilvers Magic of Ogston, der blev anvendt, efterfulgt af Briarcliffs Soldier Boy, A-Nine Top Brass og Yankee FW Chief http://daic.dk/infosys/images/daic/US-tyre-1993.pdf 

Ydelsesfremgangen kom også helt som forventet. I 1981 rangerede Highland Farms  således i USA som nr. 8 for mælk og som nr. 10 for fedt i besætningsgruppen 100-199 køer. Ydelsen var da af 129 køer 14.647 lbs. mælk og 687 lbs. fedt. De næstfølgende 3 år og igen i 1987, 1988, 1992, 1998 og 1999 var besætningens ydelse igen helt i top.

Efterhånden begyndte der da også at vise sig en stigende interesse for avlsarbejdet på Highland Farms. Den første tyr, der blev købt var Chocolate Soldier ud af Winnifred-familien, så fulgte Highland Observer Spirit, som blev sat igang. Endelig kom så gennembruddet med Highland Magic Duncan (født 1.9. 1980) efter Quicksilvers Magic of Ogston og Highland Generator O. Delores. I begyndelsen tilsyneladende uden at gøre større væsen af sig, men senere kom så gennembruddet, og i 1987 toppede den alle tyrelister i USA. I 1987 var der 10 tyre fra Highland Farms med i den officielle tyreoversigt, heraf havde de 9 fremgang for udvalgte egenskaber. I 1994 var tallet af Highland tyre i tyreoversigten hele 29, og heraf havde de 27 fremgang for udvalgte egenskaber.

Robert S. Pike med familie modtog derfor meget fortjent i 1987 "Master Breeder Award" af Den amerikanske Jerseyforening. En ny hædersbevisning kom i 1995, da John og Allaire Palmer og Robert og Laura Pike modtog "the National Dairy Shrine's Distinguished Dairy Cattle Award". De har også oplevet den sjældne ære, at Jersey Journal i 1986 og 1996 har tilegnet et helt nr. på henholdsvis Duncan og Lester.

Det unikke ved besætningen på Highland Farms er, at flere af køerne kan føres mere end 25 generationer tilbage til de 2 køer, der indkøbtes til farmen i 1886, Perty W. (AJCC 47121) og Guilet W. (AJCC 40984). Begge køer blev købt af George Blanchard fra Cumberland Center, ligeledes i Maine.

Fra disse founder-dyr er udviklet 6 kofamilier the "Alettas", "Jeans", "Fernettas", "Candys", Miss Lettys" og Winnifreds". De første 50 år blev indkøbt 47 dyr, og i 1941 fik indkøbet af "Storrs Delores" fra Myron Perry, Hiram i Maine stor betydning. Bedst kendt i den ko-familie er Highland Generator O. Delores, mor til Highland Magic Duncan.

1991-Henry-Black-Briarcliff-Maine.jpg

Fra samme kofamilie, ligeledes indkøbt hos Myron Perry af Henry W. Black på Briarcliff farm, nedstammer moderen til Briarcliffs SS Early Settler, morfar til Mason Boomer Sooner Berretta.

Highland-Drew-G-Miss-Letty.jpg

"Miss Letty" er en af de ko-familier på Highland Farms, der kan føres tilbage til founder-koen i besætningen Perty W (AJCC 41721), som kom til Highland Farms i 1886. Perty W fik 10 kvier og 1 tyr. Den 11. kalv fik navnet Perty Kit og fra den linje, 17 generationer senere kom Highland Duncan Lester.

I 1950erne solgte Robert S. Pike iøvrigt en ko Lads Letty Blair til sin nabo Henry Black, Briarcliff Farm. Den blev founder-ko til Lady Pat-familien på Briarcliff Farm, og fra den familie kom Briarcliffs Bold Torono, Briarcliffs Soldier Boy og Briarcliffs Observing Performer.

Perty W lader sig spore tilbage til en importeret ko, Zephyrine (AJCC 2231), født marts 1868 og importeret fra Jersey-øen i 1870. Koen lader sig ikke umiddelbart spore i Linsleys bog fra 1885 om Amerikansk Jersey, ej heller omtales den i Campbell Browns bog over højtydende køer fra 1884.

Importøren, William B. Dinsmore i Staatsburg, New York omtales som importør af jerseykvæg til USA første gang i 1860, og siden i 1862 og 1865. Han var ligeledes medstifter af Den amerikanske Jerseyforening i 1868. Dinsmore var et fremtrædende medlem af jerseyforeningen, men også som erhvervsmand i Adams Express Company markerede han sig. Hans farm lå ved Hudson-floden, og hans avlsarbejde fik bl.a. stor betydning for S.W. Robbins i Connecticut, som opnåede bemærkelsesværdige resultater som avler.

Highland-Manhaten-H-Delores-Dale.jpg

Delores-familien på Highland Farms nedstammer fra en af jerseyhistoriens allertidligste berømte "Smørkøer" Jersey Belle of Scituate, født den 7. oktober 1871.

Jersey-Belle-of-Scituate.jpg

I 1851 havde Thomas Motley i Boston, Massachusetts importeret koen "Flora 113", som er gået over i historien som den første jerseyko, hvorfra man har ydelsestal. På 50 uger ydede hun således (omregnet fra pund til kg.) 231.84 kg smør. Mange af Flora 113's afkom var fremragende smørproducenter, og da det efter flere års avlsarbejde lykkedes at "genforene 4 divergerende linjer af hendes blod" var resultatet netop Jersey Belle of Scituate (7828). Hun ydede 6 år gl. (1878) på "et år" ( 365 dage) 319.78 kg smør. Den hidtil største ydelse. (Harpers Magazin 1885). Ejeren Charles O. Ellms i Scituate, Massachusetts lod foretage flere "ydelsesprøver". I dagene 15.-21. juni 1880 ydede hun daglig 20 kg mælk og i hele perioden 11.42 kg smør. I Campbell Browns "Buttertests of Jersey Cows" fra 1884 indtager hun en flot 3. plads over højtydende køer, kun overgået af navnkundige Mary Anne of St. Lambert og Nancy Lee (AJAA 7618). Charles O. Ellms afslog efter sigende et tilbud på 20000 dollars for hende - som kvie havde han tilbudt hende til en nabo for 30 dollars, men det mente naboen ikke hun var værd, så Ellms bestemte, at han ville beholde hende uanset hvad. Jersey Belle of Scituate døde i august 1881.

/infosys/images/daic/Harpers-Magazin-1885.pdf

Buttertest-of-Jersey-Cows-1884.jpg

/infosys/images/daic/Pedigree-of-Jersey-Belle-of-Scituate.pdf

Dick Swiveller Jr. 276 (se diagram) blev ifølge (Linsley 1885) født i april 1859 hos B.D. Godfrey, Milford, Massachusetts. Linsley har ingen afstamningsoplysninger. Dem kan vi imidlertid finde i en lokal stambog udgivet 1867 i Worchester (Herd Record of Thorough-Bred Neat Stock-Jerseys). Heri oplyses at Dick Swiveller, Jr., født april 1859 hos Benja. D. Godfrey, Milford, Massachusetts var tillagt på en ko, importeret af John A. Taintor i Hartford, Connecticut. Faderen var "Motley's Dick Swiveller".

Bristol-Herdbook-Jersey-1869.jpg

Beauty-Le-Couteur-Prize-Cow-1843.jpg

Herom oplyser en anden lokalstambog (Bristol Jersey Herd Book - Connecticut - 1869), hele afstamningen tilbage til Jersey-øen, ja endda til oberst Le Couteurs berømte prisko Beauty.

Arkivet på Jersey-øen huser i dag Le Couteur's arkiv, bl.a. hans dagbøger. Heraf fremgår bl.a. at en tyr, tillagt på Beauty var udstillet ved dyrskuet i Southampton (UK) i 1844. Det fremgår også heraf, at en kvie "Belle" lagt til på Beauty ved et af forårsdyrskuerne på Jersey-øen 1847 fik 1. prisen og "Julie, vores gamle ko, den anden, mens de to andre blev "dekorerede". Dagen efter den 13. maj 1847 tilbyder Le Couteur "sin tyr og kvie" til RJA&HS som sin andel af landboforeningens påtænkte gave til dronning Victoria. Givet vis en gestus for dronningens besøg på Jersey-øen året før. (Overdragelsen til Prins Albert på Windsor skete i juni måned 1847. Le Couteurs bidrag var en årstyr samt en kvie.  I 1849 da landboforeningen reviderede avlsmålene for jerseykoen og i den forbindelse lod udarbejde idealet for racen, skriver Le Couteur: "Min Belle blev betragtet som den smukkeste af de udvalgte dyr", så den næste dag før frokost tegnede han "Belle" - en tegning der skulle indgå i arbejdet med revisionen af avlsmålene.

Highland-Farms-herd-0.jpg

Highland-Farms-herd-00.jpg

Highland-Farms-herd-01.jpg

Highland-Farms-herd-02.jpg

Highland-Farms-herd-03.jpg

Highland-Farms-herd-04.jpg

Highland-Farms-herd-05.jpg

Highland-Farms-herd-06.jpg

Highland-Farms-herd-07.jpg

Highland-Farms-herd-08.jpg

Highland-Farms-herd-09.jpg

Highland-Farms-herd-10.jpg

Highland-Farms-herd-11.jpg

Highland-Farms-herd-12.jpg

Highland-Farms-herd-13.jpg

Highland-Farms-herd-14.jpg

Highland-Farms-herd-15.jpg

Highland-Farms-herd-16.jpg

Highland-Farms-herd-17.jpg

Highland-Farms-herd-18.jpg

Highland-Farms-herd-19.jpg

Highland-Farms-herd-20.jpg

Highland-Farms-herd-21.jpg

Highland-Farms-herd-22.jpg

Highland-Farms-herd-23_1.jpg

Highland-Farms-herd-24.jpg

Highland-Farms-herd-25.jpg

Highland-Farms-herd-26.jpg

Highland-Farms-herd-27.jpg

Highland-Farms-herd-28.jpg

Forfriskning.jpg

Derrick-James-Allaire.jpg

Libby-Derrick.jpg

Libby-Derrick-Allaire.jpg

Johanna-Libby-Derrick-Allaire-Jennifer.jpg

Frokost-00.jpg

Frokost-01.jpg

Frokost-02.jpg

Familien på Highlands Farm inviterede os sluttelig på frokost i den nærliggende by. Her hilser Peter Ness af med Libby og Russell Bleakney, som afslutning på et fantastisk besøg.


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail