Dette kunne være din reklame
DAIC

Husdyravlen i Maribo amt 1836-40

I greve Chr. Ditlev Reventlows privatarkiv [Brahetrolleborg godsarkiv, LAO] opbevares forhandlingsprotokol med tilhørende bilag fra et landøkonomisk selskab på Lolland, daterende sig fra 1836-42. Særlig interessant er en trykt  beretning ved Maribo Amts oeconomiske Selskab 1841, der indeholder en kort oversigt over hvilke initiativer der var taget til fremme af husdyravlen på Lolland fra 1836-40. Det bemærkes, at Anglerkvæg endnu ikke er aktuelt.

maribo1841.jpg

maribo1841-2.jpg


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail