Dette kunne være din reklame
DAIC

Dyrskuet i Randers 1810 - Danmarks første dyrskue

Af Frank Møller Fransen.


Det første dyrskue i Danmark afholdtes i 1810 af Randers Amts Husholdningsselskab.
I Wulff Pedersens omtale af dyrskuet i Dansk Landbrugsleksikon 1944 hedder det bl.a.:
I de ”forerindringer”, som ledsagede præmieæskningen, hedder det bl.a.: Da kvægavlens godhed snarere aftager end forbedres, og kvægets forædling dog altid bliver en sag af yderste vigtighed for landet, så udsættes 5 præmier, der kunne vindes af alle på landet boende, til hvad stand de end monne henhøre, for de smukkeste og bedste tyre mellem 3 og 5 år gl., der forevises selskabet på Randers Torv i oktober måned 1810, 1811 og 1812.
Men den der et år vinder præmien, forpligtiger sig til at beholde tyren til juli måned året efter, hvor den atter skulle udstilles.

Dyrskuet afholdtes den 3.oktober 1810, og præmielisten var 1. præmien tilfaldt en sort tyr med en rød stribe hen ad ryggen, 2. præmien var sortbroget, 3. præmien rødbroget, 4. præmien blakbroget og 5. præmien sorthjelmet og vidnede om den tidligere foretagne indkrydsning af tyrolerkvæg og
” svejtserkvæg”.
Allerede samme dag bestemte man dog, at der skulle arbejdes for den jyske race, idet man ville foretrække de sorte, blakkede og brogede frem for de hvide og røde. Præmieringen af tyrene fortsattes de følgende to år, men ophørte så til 1829, hvor der var skue to steder. Forinden havde man indhentet nogle betænkninger. I en af disse foreslås det bl.a. : at der udsættes præmier for tyre i de ”magre” herreder, de bedre egne, hvor befolkningen til dels er velhavende, må have nok i offentlig ros af selskabet. Endvidere foreslås det, at præmierne ikke må uddeles til andre end folk af bondestanden og uformuende præster, som har seks børn, og andre uden for bondestanden, som er i lige tilfælde.
De tyre der blev fremstillet i 1829 var renere i kuløren end i 1810. Ved det ene skue var den bedste dog en sortplettet, rygget tyr og en blå tyr af Schweizerrace.  Ved det andet skue var det en sort tyr med hvide bagsokker og en hvid stjerne, den betegnes som falden ” efter den kongelige tyr, der var ansat i Spentrup Præstegård.

Der er ikke i Wulff Pedersens omtale nævnt noget om at det var det offentlige, altså staten, der præmierede tyrene, men at det var Randers Amts Husholdningsselskab, der stod bag præmierne.

At formålet med skuet har været at fremme kvægavlen, er der ingen tvivl om, det hedder senere i afsnittet, Datidens bønder var ikke i almindelighed selv opmærksomme på betydningen af det gode tyrehold. De måtte lokkes med præmier. Senere hedder det, bønderne foretrækker at benytte bytyren, som de har gratis, frem for at trække langt med koen.

Senere var der dyrskuer andre steder og med præmiering af køer og kvier, men det var først i 1852 staten trådte til med økonomisk støtte.

 

 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail