Dette kunne være din reklame
DAIC

Stambøgerne over det danske kvæg

I 1881 kom den første danske kvægstambog. Og helt frem til 1980erne vedblev de forskellige kvægracer at udgive trykte stambøger. De er jo naturligt nok ikke de største hittere på bibliotekernes udlånsliste, så i dag er der vel af Danmarks forskningsbiblioteker kun Landbohøjskolens bibliotek, der råder over et komplet søgbart sæt af de forskellige racestambøger. -

På DAIC har vi imidlertid også adgang til de fleste af racestambøgerne 1) jersey 2) korthorn 3) RDM næsten komplet. Ringe lokalhistoriske Arkiv har også et næsten komplet sæt stambøger og 4) SDM endnu mangelfuld før 1960, så hvis du har et sæt sdm-stambøger fra 1881 og frem, som du gerne vil forære til redaktionen på DAIC, kan du f.eks. kontakte Frank Møller Fransen.

Du er altid velkommen til at spørge os her på redaktionen.

 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail